Operačná skupina dnes pri premiére vyselektuje relevantné témy

Brusel 21. mája (TASR) – Prvé stretnutie operačnej skupiny, zvolanej predsedom Európskej rady Hermanom Van Rompuyom na dnes, za cieľom doriešenia ekonomickej budúcnosti únie, sa bude niesť v znamení selektovania tém. Ďalšími stretnutiami by sa skupina na úrovni ministrov financií chcela dopracovať ku konečnému návrhu hospodárskeho riadenia (economic governance) v októbri tohto roka.

Celý obsah rokovaní sa zakladá na návrhu oblastí prijatých jednotlivo od členských štátov EÚ, ktoré by mali byť predostreté Van Rompuyom pred všetkých zástupcov členských krajín, Európskej centrálnej banky a Európskej komisie (EK).

Stabilizačné programy, teda rozpočtové výhľady po dobu troch rokov, by mala po novom pravidelne hodnotiť nie Európska komisia, ale nezávislá inštitúcia, na ktorej sa predstavitelia štátov mali dohodnúť. Ďalším objektom záujmu ministrov financií eurozóny bude aj tzv. Európsky semester, ktorý by mal od začiatku roka oprávňovať EK k nahliadnutiu a pripomienkovaniu rozpočtov ešte predtým, než o nich rozhodujú národné parlamenty. Medzi preventívne opatrenia zaradil vedúci kabinetu Van Rompuyho Frans Van Daele možnú spoločnú garanciu za verejné dlhy jednotlivých štátov. Korektívne opatrenia by mohli zahrňovať implementáciu rozpočtovej disciplíny do národných legislatív a sankčné systémy pre fiškálne "nedisciplinovaných". Pozornosť sa bude venovať aj konkurencieschopnosti, o poklese ktorej by mali lídrov EÚ upozorniť včas dobre nastavené indikátory.

Tieto novinky si budú vyžadovať legislatívne úpravy, šéfovia rezortov financií prerokujú aj možnosti cesty zmeny cez sekundárnu legislatívu, druhou alternatívou pri radikálnejších zásahoch do práva je aj zmena Lisabonskej zmluvy.

Objektom diskusií bude aj dlhodobý krízový mechanizmus, ktorý je v aktuálnom prevedení platný pre nasledujúce tri roky, ministri by mali debatovať o jeho trvalejšom usadení v politike únie. Naopak, prezentovanie obsahu rokovaní Van Daelem nenaznačilo, že by sa mali dnes rozoberať kroky k ďalšej regulácii finančných trhov, či opatreniach zameraných na činnosť ratingových agentúr.

(spravodajca TASR Silvester Balog) pop