EÚ plánuje zaviesť opatrenia pre inteligentnejšiu kontrolu hraníc

Brusel 28. februára (TASR) – Európska komisia dnes navrhla balík opatrení týkajúci sa inteligentných hraníc s cieľom urýchliť, zjednodušiť a posilniť hraničnú kontrolu cudzincov, ktorí cestujú do Európskej únie.

Súbor opatrení v Bruseli predstavila komisárka EÚ pre vnútorné záležitosti Cecilia Malmströmová. Pozostáva z programu registrovaných cestujúcich a systému vstup/výstup, ktoré na schengenských vonkajších hraniciach zjednodušia život štátnym príslušníkom tretích krajín, často cestujúcich do EÚ, a posilnia bezpečnosť hraníc EÚ.

"Naším cieľom je zjednodušiť prístup cestujúcim prichádzajúcich do EÚ z tretích krajín. Nebude to iba v záujme cestujúcich, ale aj v prospech ekonomiky EÚ," uviedla v tejto súvislosti Malmströmová.

Podľa odhadov EK len v roku 2011 cestujúci z tretích krajín znamenali pre hospodárstvo EÚ prínos vo výške 271 miliárd eur.

Komisárka zdôraznila, že modernizácia kontrolných systémov na hraniciach povedie k zvýšeniu úrovne bezpečnosti tým, že sa zamedzí nelegálnemu prekračovaniu hraníc a odhalia sa aj prípady prekročenia povolenej dĺžky pobytu.

Dnes predstavené návrhy nadväzujú na oznámenie z roku 2011, ktorým sa začala diskusia medzi inštitúciami a orgánmi EÚ o zavedení nových systémov, pokiaľ ide o ich pridanú hodnotu, technologické dôsledky, ochranu údajov a náklady.

O legislatívnych návrhoch týkajúcich sa programu registrovaných cestujúcich a systému vstup/výstup sa teraz začnú rokovania s Európskym parlamentom a Európskou radou. Po ich schválená by mali byť nové systémy v prevádzke v roku 2017 alebo 2018.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) hy