EÚ podporou projektov LYNCEUS a GOALDS zvýšila bezpečnosť cestujúcich na lodiach

Brusel 9. augusta (TASR) – Európska komisia (EK) informovala v piatok o úspešnom napredovaní projektu LYNCEUS, ktorý je zameraný na zvýšenú bezpečnosť cestujúcich na výletných lodiach a trajektoch.

Komisia zdôraznila, že dôležitým aspektom v kontexte prepravy cestujúcich na mori je ich bezpečnosť. Vďaka výskumu financovanému z prostriedkov EÚ by v budúcnosti mohla byť evakuácia ľudí z veľkých osobných lodí oveľa jednoduchšia a bezpečnejšia. A to aj vďaka projektu LYNCEUS, ktorý trvá už tri roky a ktorý sa skončí začiatkom roka 2015.

Podľa EK je tento projekt dôkazom toho, ako môžu bezdrôtové technológie s nízkou spotrebou energie pomôcť lokalizovať a vyhľadávať ľudí na palube a v prípade evakuácie poskytovať informácie zásadného významu, a tak zlepšovať pátranie po osobách nachádzajúcich sa mimo paluby lode, ako aj úspešnosť ich záchrany. Cieľom je zásadným spôsobom zmeniť súčasné postupy riadenia núdzových situácií a evakuácie lodí.

„Podarilo sa nám vyvinúť inovačné bezdrôtové štítky, ktoré možno vložiť do záchranných viest, čo uľahčí lokalizáciu osôb nachádzajúcich sa v priestoroch lode,“ uviedol Anastasis Kounoudes, technický a výkonný riaditeľ spoločnosti SignalGeneriX, ktorá je jedným z partnerov projektu.

Táto technológia sa môže využívať aj na monitorovanie zdravotného stavu pacientov prostredníctvom špeciálnych náramkov, alebo môže pomôcť pri sledovaní pohybu detí cestujúcich na veľkých výletných lodiach, ktoré často prepravujú tisícky cestujúcich a lodných pracovníkov.

Výskumníci pôsobiaci v rámci tohto projektu vyvinuli aj radarové zariadenie schopné určiť presnú polohu cestujúcich, ktorí sa ocitli mimo paluby.

Na základe projektu GOALDS, ktorý sa skončil v roku 2012, vznikli nové návrhy veľkých výletných plavidiel zamerané na zvýšenie ich bezpečnosti v prípade kolízie alebo uviaznutia lode. Vďaka zmene dizajnu lodí by v prípade ich kolízie alebo uviaznutia mali cestujúci až o 20 percent vyššiu šancu na prežitie. Tieto výsledky boli predložené Medzinárodnej námornej organizácii s cieľom zlepšiť úroveň noriem týkajúcich sa bezpečnosti výletných lodí, ako aj s nimi súvisiacich výpočtov. Projekt GOALDS je tiež súčasťou rámca výskumu financovaného z prostriedkov EÚ, ktorý sa týka zlepšenia námornej bezpečnosti.

Na projekte LYNCEUS, na ktorý sa vynaložili prostriedky EÚ vo výške 2,5 milióna eur, sa podieľa 15 účastníkov z Cypru, Nemecka, Grécka, Talianska, Španielska, Švajčiarska a Spojeného kráľovstva. Koordinuje ho cyperská poradenská spoločnosť RTD Talos Ltd.

Na projekt GOALDS sa vyčlenili približne 3 milióny eur z finančných prostriedkov EÚ. Koordinovala ho Národná technická univerzita v Aténach, pričom doň bolo zapojených 19 účastníkov z deviatich krajín.

Na oba projekty sa vynaložili prostriedky v rámci Siedmeho rámcového programu v oblasti výskumu a technického rozvoja (2007 – 2013).

(spravodajca TASR Jaromír Novak) luk