Pokrok kandidátskych krajín je rôzny; najhoršie si počína Bosna

Brusel 16. októbra (TASR) – Výročná správa Európskej komisie (EK) o pokroku kandidátskych krajín, ktorú dnes predstavil eurokomisár pre rozšírenie a susedskú politiku Štefan Füle, odporúča udelenie kandidátskeho štatútu pre Albánsko a otvorenie prístupových rokovaní s Macedónskom. Pokrok je podľa EK badateľný vo všetkých krajinách západného Balkánu, najhoršie si však počína Bosna a Hercegovina.

"Rozširovanie EÚ je aj napriek ekonomickej kríze jednou z najefektívnejších politík únie," uviedol Füle počas prezentácie výročnej správy. Ako doplnil, krajiny zapojené do rozširovacieho procesu musia bojovať proti korupcii, zlepšiť svoje hospodárske riadenie, zabezpečiť slobodu médií, základné ľudské práva a ochranu menšín. To všetko prispieva k politickej a ekonomickej stabilite v Európe.

ISLAND

Komisia vo svojej správe o rozširovaní EÚ berie na vedomie rozhodnutie islandskej vlády zmraziť stav prístupových rokovaní, ktoré už boli v pokročilom štádiu. Island chce o tejto otázke rozhodnúť prostredníctvom referenda. EK skonštatovala, že Island aj naďalej spĺňa politické kritériá pre členstvo v EÚ.

ALBÁNSKO

EÚ ocenila, že tohoročné parlamentné voľby v Albánsku prebehli hladko a usporiadane. EK odporúča, aby bol Albánsku poskytnutý štatút kandidátskej krajiny s tým, že Albánsko bude aj naďalej prijímať opatrenia v boji proti organizovanému zločinu a korupcii. Tirana podľa EK dosiahla mierny pokrok pri zlepšovaní schopnosti prevziať záväzky vyplývajúce z aproximácie právnych predpisov a noriem EÚ. Ďalší pokrok je potrebný v oblasti práv duševného vlastníctva, daní, energetiky a životné prostredia.

BOSNA A HERCEGOVINA

Bosna a Hercegovina podľa EK dosiahla len obmedzený pokrok pri plnení politických kritérií pre členstvo v EÚ. Politickí predstavitelia musia nájsť kompromis pre zabezpečenie politických práv národnostných menšín. Zmeny ústavy a volebného zákona sú nevyhnutné do apríla 2014, ešte pred všeobecnými voľbami. Bosna len málo postúpila smerom k fungujúcemu trhovému hospodárstvu a veľmi obmedzený pokrok dosiahla pri aproximácii s právnymi predpismi a normami EÚ. Mierny pokrok bol zaznamenaný v oblastiach ako je rozvoj vidieka a regionálna politika, ale cítiť tu nedostatok dohody na úrovni celoštátnych stratégií.

ČIERNA HORA

Čierna Hora aj naďalej dostatočne spĺňa politické kritériá pre členstvo v EÚ. Krajina sa v priebehu roka borila so sériou politických problémov, vrátane obvinenia zo zneužitia verejných prostriedkov pre politické strany. Nedostatky treba riešiť v súlade s volebnými zákonmi a EK odporúča aj dokončiť ústavné zmeny a posilniť nezávislosť súdnictva. Dodnes boli s Čiernou Horou uzavreté alebo čiastočne uzavreté dve prístupové kapitoly, komisia odporúča otvorenie ďalších šiestich kapitol.

MACEDÓNSKO

Macedónsko naďalej a v dostatočnej miere plní politické kritériá pre členstvo v EÚ, skonštatovala správa EK. Únia vyzýva krajinu, aby doriešila 20-ročný spor o svoj názov, čo zhoršuje vzťahy so susednými členskými štátmi EÚ. Macedónsko dosiahlo vysokú úroveň harmonizácie s právnymi predpismi EÚ. Ďalšie úsilie je potrebné v oblastiach regionálnej politiky, životného prostredie, sociálnej politiky a zamestnanosti a finančnej kontroly. Komisia odporúča, už piaty raz od roku 2009, aby rokovania s Macedónskom prešli do druhej fázy pridruženia.

KOSOVO

EK skonštatovala, že Kosovo zvýšilo svoju schopnosť reagovať na priority európskeho integračného procesu. Je však potrebné, aby pokračovala normalizácia vzťahov so Srbskom a aby došlo k vytvoreniu inkluzívneho Kosova. Medzi prioritné domáce úlohy patrí budovanie právneho štátu, súdnictva, verejnej správy, uskutočnenie volebnej reformu a zaistenie základných ľudských a ochrany menšín.

SRBSKO

Komisia dospela k záveru, že Srbsko dostatočne spĺňa politické kritériá. Je potrebný viditeľný a udržateľný pokrok v normalizácii vzťahov s Kosovom. Srbsko musí pridať v reformnom úsilí v kľúčových oblastiach právneho štátu, najmä v reforme súdnictva a protikorupčnej politiky, zaistení slobody médií, antidiskriminačnej politike, ochrane menšín a podnikateľského prostredia. Srbsko musí vyvinúť značné úsilie v reštrukturalizácii svojho hospodárstva, aby sa v strednodobom horizonte vyrovnalo s konkurenčnými tlakmi a trhovými silami v rámci EÚ. EK odporúča otvorenie prístupových rokovaní s Belehradom v januári 2014.

TURECKO

Komisia v správe o pokroku Turecka ocenila prijatie súdnej reformy a začatie mierového procesu s Kurdmi v juhovýchodnej časti krajiny. Správa zdôrazňuje potrebu vyvinúť skutočne participatívnu demokraciu, ktorá je schopná osloviť všetky segmenty spoločnosti a ďalej reformovať súdnictvo, aby boli dodržiavané základné slobody.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) zsl