EÚ: Pokrok Rumunska v oblasti justície je badateľný, v Bulharsku to ide pomalšie

Brusel 28. januára (TASR) – Európska komisia (EK) dnes zverejnila svoju analýzu opatrení prijatých Bulharskom a Rumunskom za posledných dvanásť mesiacov v oblasti reformy súdnictva a boja proti korupcii v rámci Mechanizmu spolupráce a overovania (CVM).

Správa komisie ocenila dosiahnutý pokrok a naznačila, kde sú potrebné ďalšie opatrenia.

Prvý podpredseda EK Frans Timmermans oznámil, že Rumunsko je na dobrej ceste a malo by zotrvať vo svojom doterajšom úsilí. Dodal, že boj proti korupcii zostáva najväčšou výzvou a najväčšou prioritou pre rumunskú vládu.

V prípade Bulharska poznamenal, že politická neistota, keď sa v priebehu sledovaného obdobia vystriedali tri vlády, a ďalšie výzvy, ktorým vlani čelila táto krajina, sťažili potrebné reformy a spomalili pokrok. Je však pozitívne, že v mnohých oblastiach boli problémy pomenované a riešenia sú známe. Timmermans zdôraznil, že je najvyšší čas na budovanie politického konsenzu a nájdenie odhodlania pre urýchlenie reforiem v oblasti súdnictva.

Prvý podpredseda EK upozornil, že v Bulharsku pretrvávajú dobre známe problémy v oblasti korupcie a organizovaného zločinu, kde štátu chýba celková stratégia. Existuje len málo príkladov, keď po začatí vyšetrovania osôb vo vysokých funkciách pre korupciu alebo organizovaný zločin skončili tieto kauzy na súde.

Na druhej strane Timmermans ocenil Rumunov za pokrok v oblasti profesionalizácie súdnictva. V krajine vzrástla dôvera občanov v nezávislosť súdneho systému a narástol aj počet uzavretých súdnych prípadov a tiež počet vplyvných osôb stíhaných za korupciu. Správa EK upozornila na potrebu udržateľnosti dosiahnutého pokroku, zachovania a posilňovania konzistencie judikatúry.

Komisia pripomenula, že podľa prieskumov verejnej mienky Bulhari aj Rumuni súhlasia so špeciálnym „mechanizmom spolupráce a overovania“, ktorý pomáha riešiť zostávajúce nedostatky v oblasti justície. Podľa prieskumu Eurobarometra z novembra 2014 vyjadrilo 73 percent občanov Rumunska a 61 percent Bulharov súhlas s tým, že EÚ má pozitívny vplyv pri odstraňovaní nedostatkov v súdnom systéme, a 67 percent Rumunov a vyše 50 percent Bulharov verí, že zapojenie EÚ má pozitívny vplyv na boj proti korupcii v ich krajinách.

Ďalšiu správu CVM pravdepodobne oficiálne predstavia začiatkom budúceho roka.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) gon