Portugalský plán na zníženie rozpočtového schodku bude potrebné korigovať

Brusel 14. apríla (TASR) – Plán Portugalska na zníženie rozpočtového deficitu počas nasledujúcich rokov je ambiciózny a konkrétny, ale aby dosiahlo svoj stanovený cieľ, bude pravdepodobne už v tomto roku potrebovať ďalšie korekčné opatrenia. Takto hodnotila dnes Európska komisia stabilizačný program Portugalska na roky 2010-2013.

Komisia skúmala ako posledný z členských štátov portugalský dokument, ktorý má priniesť juhoeurópskej krajine zníženie rozpočtového deficitu na úroveň 3 % HDP do roku 2013.

"Ak sa potvrdia fiškálne a makroekonomické riziká už v krátkodobom meradle, budú potrebné dodatočné opatrenia už tento rok," konštatoval komisár pre ekonomické a finančné záležitosti Olli Rehn.

Portugalsko patrí medzi krajiny, ktoré majú veľké problémy s udržaním svojho rozpočtu "na uzde", v roku 2009 je odhadovaný jeho deficit na 9,3 % HDP. Krajina čelí trendu rastu aj v oblasti verejného dlhu, experti odhadujú, že by sa mal vyšplhať až na 90 % HDP v roku 2013.

Rehn sa dotkol aj neustáleho porušovania rozpočtových pravidiel zo strany členských štátov, no na otázku, či EK už pripravuje sankcie pre "nedisciplinovaných" v budúcnosti, priamo neodpovedal.

"Musíme zvážiť ako lepšie využiť už existujúce pravidlá, musíme takisto analyzovať, či by isté sankcie neboli efektívne pri znižovaní schodkov štátnych rozpočtov. Posledný vývoj v európskom ekonomickom priestore ukázal, že treba urgentne posilniť koordináciu politík tak v eurozóne, ako aj v celej únii," povedal Rehn.

(spravodajca TASR Silvester Balog) zll