EÚ: Posilnená spolupráca vošla do histórie cez rozvody medzinárodných párov

Brusel 4. júna (TASR) – Prvýkrát v histórii Európskej únie bude využitá na adoptovanie právnej úpravy tzv. posilnená spolupráca. Rozhodli o tom ministri spravodlivosti na svojom dnešnom zasadnutí v Luxemburgu, keď jednomyseľne odobrili návrh Európskej komisie o zjednotených pravidlách týkajúcich sa rozvodov medzinárodných manželstiev.

Posilnenú spoluprácu možno využiť podľa článku 20 Lisabonskej zmluvy na spoločnú akciu v prípade, že sa o ňu prihlási deväť a viac členských krajín, pričom ostatné sa môžu k nim kedykoľvek pripojiť po oznámení. Postup ešte musí odobriť Európsky parlament, ktorý bude o ňom hlasovať na svojom júnovom plenárnom zasadnutí. Počet členských krajín EÚ, ktoré chcú mať jasné pravidlá pri rozvodoch medzinárodných manželstiev, sa len nedávno rozšíril z pôvodných desať na súčasných 14. Sú to Belgicko, Bulharsko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Rumunsko, Slovinsko, Rakúsko, Španielsko, Maďarsko a Portugalsko – ostatné členské krajiny sa do „aliancie“ môžu kedykoľvek pridať.

Podľa dnes prijatej iniciatívy by si páry mohli vybrať, v ktorej krajine by mal byť rozvedený ich zväzok, keďže momentálne žiadna norma neurčuje, či by to malo byť v rodnej krajine jedného či druhého partnera, alebo v mieste trvalého bydliska. Toto viedlo v minulosti k dlhým prieťahom v konaní pred súdom. Nové kritériá rozvodov sa budú vzťahovať aj na páry zložené zo zástupcov rovnakých národov, pokiaľ žijú v inej krajine.

Podľa posledných dostupných údajov z roku 2007 sa „medzinárodný“ element týkal až 140.000 rozvodov v EÚ, čo je asi 13 percent z celkového počtu rozvodov.

(spravodajca TASR Silvester Balog) hy