EÚ posilňuje vzťahy s Kaukazom

 

Krátka správa

Prístup Európy k energetickým zásobám bude jednou z priorít agendy rozhovorov medzi komisárkou pre vonkajšie vzťahy Benitou Ferrero-Waldner a predstaviteľmi Arménska, Azerbajdžanu a Gruzínska. Jej oficiálna návšteva v týchto krajinách sa koná 16.-17. februára 2006. Jej cieľom je podporiť spoluprácu medzi EÚ a krajinami regiónu Južného Kaukazu v rámci Európskej susedskej politiky.

Pred odchodom komisárka povedala, že „2006 má byť rokom, ktorý zvýši obrátky nášho partnerstva“. Dodala že verí, že „v 2006 môžeme zaznamenať dobrý pokrok v mierovom urovnávaní konfliktov v regióne“.

Základným cieľom Európskej susedskej politiky je zintenzívnenie vzťahov a podpora postupnej integrácie participujúcich štátov do vnútorného trhu EÚ. Konzultácie o individuálnych akčných plánoch EÚ pre Arménsko, Azerbajdžan a Gruzínsko boli spustené koncom roku 2005.

V rokoch 1991 až 2004 dostali krajiny Južného Kaukazu z EÚ pomoc v hodnote viac ako 1,2 miliardy eur. Ak Turecko úspešne uzavrie predvstupové rokovania s EÚ, Južný Kaukaz sa stane regiónom hraničiacim s Úniou.

Tieto krajiny čelia už niekoľko rokov vážnym vnútorným problémom, vyvolaným najmä etnickými spormi. Od Gruzínska je prakticky oddelená časť Abcházsko, ktorá dnes funguje de facto ako samostatný štát. Silné je aj separatistické hnutie v Južnom Osetsku. Medzi Arménskom a Azerbajdžanom je zas dlhoročný nevyriešený spor, točiaci sa najmä okolo územia Náhorný Karabach – enklávy etnických Arménov v Azerbajdžane. Krehkú situáciu ďalej komplikuje konfliktmi vyostrená ekonomická a sociálna situácia a veľký vplyv organizovaného zločinu.

Z pohľadu medzinárodných investorov je dôležitý najmä Azerbajdžan disponujúci veľkými zásobami ropy a zemného plynu. Gruzínsko a Arménsko sú zas transportné krajiny, cez ktoré sa tieto strategické suroviny dostávajú na európsky trh.