EÚ poverila expertov na preskúmanie využitia pásma UHF pre internet a televíziu

Brusel 13. januára (TASR) – Eurokomisárka pre digitálnu agendu Neelie Kroesová dnes oznámila, že pracovná skupina združená okolo bývalého eurokomisára Pascala Lamyho, v ktorej sú najvyšší manažéri televízneho vysielania v Európe, prevádzkovatelia sietí, zástupcovia mobilných operátorov a technologických združení, dostali šesť mesiacov na predloženie návrhu o tom, ako čo najefektívnejšie využívať ultravysokofrekvenčné pásmo (UHF, 470-790 MHz) v nadchádzajúcich desaťročiach.

"Európa potrebuje efektívnejšie využívať toto spektrum, ak chceme ťažiť z najnovšieho televízneho a internetového vývoja. To je dôvod, prečo potrebujeme nový konsenzus o tom, ako používať toto vysielacie spektrum. Preto sa koordinácia širokopásmového spektra stáva ústredným prvkom nášho úsilia vybudovať jednotný telekomunikačný trh," uviedla Kroesová.

Eurokomisárka spresnila, že tvárou v tvár rýchlemu a masívnemu rastu dopytu po tomto pásme, keď spotrebitelia požadujú nové vysielacie a internetové možnosti, Európska komisia (EK) žiada skupinu odborníkov o rýchle výsledky. Ich záverečná správa bude doručená do júla 2014.

Pascal Lamy, ktorý je čestným prezidentom inštitútu Notre Europe – Jacques Delors Institute a bývalý šéf Svetovej obchodnej organizácie (WTO), dnes počas tlačovej konferencie v Bruseli uviedol, že táto debata medzi všetkými zainteresovanými stranami bude celkom náročná, predstavuje to však výzvu pre zabezpečenie jednotnej vízie pre Európu v tejto oblasti.

Odporúčania tejto skupiny na vysokej úrovni povedú k tomu, aby EK v spolupráci s členskými štátmi EÚ vypracovala dlhodobú strategickú a regulačnú politiku o budúcom využití celého pásma UHF, vrátane možnosti zdieľania časti tohto pásma.

Podľa Kroesovej aktuálne priradenie vysielacieho pásma nebude stačiť spotrebiteľským návykom Európanov v budúcnosti, keďže narastá audiovizuálna spotreba prostredníctvom širokopásmového pripojenia a cez takzvaný internetový televízny protokol IPTV.

Pracovná skupina na vysokej úrovni má preskúmať, ako bude EÚ pristupovať a používať audiovizuálny obsah a dáta v strednodobom až dlhodobom horizonte a prísť s možnosťami, ktoré reagujú na viaceré výzvy telekomunikačného trhu.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) pop