EÚ: Pre EP sú prioritami budúcoročného rozpočtu únie obnova a mladí ľudia

Brusel 25. marca (TASR) – Európsky parlament (EP) považuje za priority rozpočtu EÚ pre rok 2011 ekonomické zotavenie, mladých ľudí a výskum. EP je prvou inštitúciou EÚ, ktorá vyjadrila na dnešnom summite v Bruseli svoje stanovisko k svojmu hospodáreniu na budúci rok.

EP argumentuje tým, že v ekonomickom ozdravení budú mať rozhodujúcu úlohu v nasledujúcich rokoch mladí, preto by sa im mala venovať zvýšená pozornosť v rozpočte. Medzi konkrétnymi opatreniami, ktoré by mala v ich prospech únia urobiť, sú podpora jazykových programov a akčný plán s názvom „Erasmus, prvá práca“ zameraný na ľahšie zaradenie mladých ľudí do pracovných kolektívov.

Takisto smerom k ekonomickému rastu by sa mal dať dôraz na „zelené“ technológie, pilotné projekty na podporu malých a stredných podnikov vo vidieckych oblastiach či zameranie sa na výskumné projekty.

Poslanci EP znovu deklarovali cieľ mať väčší dosah nad fungovaním Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. V rezolúcii si pýtajú opätovne od EK, tentoraz v termíne do leta tohto roka, posudok k dlhodobému rozpočtovému scenáru (2007-2013).

Európska komisia zverejní rozpočtový návrh pre rok 2011 7. apríla. Budúcoročný rozpočet bude prvýkrát schvaľovať EP spoločne s Európskou radou.

(spravodajca TASR Silvester Balog) hy