Predstavili výsledky výskumu národnostných menšín v strednej Európe

Bratislava 17. júna (TASR) – Výsledky výskumu regionálnej časti projektu Európskej komisie (EK) v rámci 7. rámcového programu EÚ (ENRI-East) na tému "Ľudia v pohybe, hranice v pohybe. Národnostné menšiny v Európe: Slovensko, Maďarsko a Ukrajina" prezentovali dnes na pôde Domu Európskej únie v Bratislave.

Prof. Ladislav Macháček z Univerzity sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave informoval o postojoch občanov maďarskej národnosti žijúcich na Slovensku. Ako povedal, na Slovensku nejde o asimiláciu, ale o občianske a kultúrne spolunažívanie maďarskej menšiny s majoritnou spoločnosťou. Z výskumu vyplýva, že národnosť je dôležitá, ale nie je jediným komponentom identity človeka. Podľa prieskumu 70 percent príslušníkov maďarskej menšiny na Slovensku tvrdí, že sú Maďari, žijúci na Slovensku. Menšie skupiny sa považujú za Maďarov s orientáciou na Maďarskú republiku, alebo hovoria, že sú Slováci maďarského pôvodu.

Z výskumu takisto vyplynulo, že ak sa občan maďarskej národnosti naučí po slovensky, neznamená to asimiláciu. Až 70 percent týchto občanov vyslovilo názor, že považujú za dôležité dorozumieť sa po slovensky, len asi päť percent respondentov to nepovažuje za dôležité. Maďari na Slovensku doma hovoria po maďarsky, ale veľká časť z nich preukázala vysokú mieru ochoty používať vo verejnom styku slovenčinu.

Pokiaľ ide o maďarské občianstvo, občania maďarskej národnosti v SR to nepovažujú za prvoradé, dôležité je podľa nich cítiť sa Maďarom, konštatoval Macháček.

Koordinátor projektu z Ukrajiny prof. Alexander Chvorostov sa vo svojom vystúpení zameral okrem iného na históriu uplynulých desaťročí a zmeny, ktoré nastali na mape Európy v súvislosti so vznikom mnohých nových štátov. Uviedol, že vo východnej Európe žije v 20 krajinách 30 etnických menšín. Sústredil sa najmä na situáciu na Ukrajine a v Poľsku, na otázky multikulturalizmu, spolužitie klasických menšín s majoritnou spoločnosťou, ale zmienil sa aj o príchode nových migrantov z rôznych krajín.

Prof. Vil Bakirov z Ukrajiny sa sústredil na tému Maďari a Poliaci v súčasnej Ukrajine.

Projekt výskumu národnostných menšín v strednej a východnej Európe sa realizoval v rokoch 2007-2011. Podieľalo sa na ňom 11 partnerských tímov najmä z univerzít z Rakúska, Maďarska, Veľkej Británie, Nemecka, Litvy, Ruska, Bieloruska, Ukrajiny, Poľska a Slovenska. V máji a v júni tohto roku sa konali regionálne workshopy v Rige a v Trnave a v septembri 2011 sa uskutoční záverečná konferencia projektu v Bruseli.

ch ed