EÚ prekonala “balkánsku únavu”

Rakúsky diplomat varuje, že balkánske krajiny sú stále od členstva v EÚ veľmi ďaleko, predovšetkým Bosna a Hercegovina, kde sa v dohľadnom čase neočakáva prijatie ústavných reforiem.

Inzko ale verí, že po úpravách, ktoré vyplývajú z Lisabonskej zmluvy sa EÚ na čele s šéfkou zahraničnej politiky EÚ Catherine Ashtonovou a stálym predsedom Európskej rady Hermanom Van Rompuyom môže sústrediť na proces rozširovania na Balkáne.

„Štruktúry sa už vyjasňujú. Európa sa teraz môže sústrediť na otázky oveľa intenzívnejšie. Dokonca aj v regióne je zrejmé, že osobnosti sú dôležité.“

Podľa Inzka situácia v regióne "nikdy nebola taká dobrá ako je teraz“, každá krajina však bude musieť splniť politické a ekonomické podmienky pre rozšírenie.

Bosnianske entitiy „by mali spolu súťažiť"

Špeciálny predstaviteľ EÚ v Bosne a Hercegovine verí, že by sa mal podporovať konkurečný duch medzi dovam entitami  – Bosniansko-chorvátskou federáciou a Republikou Srbskou. Malo by to povzbudiť hospodárske reformy a zvýšilo životné štandardy.

„Kto má lepšiu ekonomiku a lepšiu klímu na investície? (…) A to sa dá aplikovať v rôznych oblastiach. Budeme mať pozitívnu súťaživosť  smerom k najlepším postupom. Kedy si tam takáto pozitíva atmosféra bola“, vysvetľuje.

Akýkoľvek hospodársky progres by však najprv musel byť sprevádzaný politickou vôľou na oboch stranách, priznáva diplomat, pričom ako príklad uvádza francúzsko-nemecké vysporiadanie sa s konfliktnými vzťahmi.

Pozitívnym krokom bude 15. december, kedy EÚ zruší obyvateľom Bosny vízovú povinnosť. Ľudia to podľa Valentina Inzka vnímajú ako "signál, že sú vítaní ako návštevníci – ako jednotlivci ale aj ako krajina“.

Obavy pred vlnami žiadateľov o azyl, ktoré podľa niektorých budú sprevádzať vízovú liberalizáciu považuje špeciálny vyslanec EÚ za neopodstatnené.

Pred Valentinom Inzkom pôsobil na poste Vysokého predstaviteľa medzinárodného spoločenstva a zároveň špeciálneho predstaviteľa EÚ pre Bosnu a Hercegovinu slovenský diplomat a bývalý minister zahraničia Miroslav Lajčák.