EÚ presadila zjednodušené riešenie cezhraničných právnych sporov

Brusel 6. decembra (TASR) – Reforma, ktorú dnes prijali ministri spravodlivosti členských krajín EÚ, podnikom a spotrebiteľom uľahčí riešenie cezhraničných právnych sporov, uviedla komisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingová.

Eurokomisárka privítala, že na zasadnutí Rady EÚ pre spravodlivosť sa prijali reformované pravidlá určujúce, ktorý vnútroštátny súd má právomoc v cezhraničných prípadoch a ako sa rozsudky vydané v jednom členskom štáte EÚ uznajú a vykonajú v inom štáte. Európska komisia navrhla túto reformu už v roku 2010.

"Táto reforma obmedzí byrokraciu pre tisícky spotrebiteľov a firiem v celej Európe, ako aj starosti s právnymi formalitami a uľahčí podnikanie na jednotnom trhu," zdôraznila Redingová.

Právne predpisy, ktoré navrhla EK v decembri 2010, sú zamerané na posilnenie jednotného trhu a obmedzenie byrokracie. Navrhuje sa v nich zrušiť nákladné konanie o vyhlásení vykonateľnosti, podľa ktorého sa od podnikov vyžaduje, aby najprv prešli časovo náročným a nákladným konaním na súdoch a získali rozsudok v občianskoprávnych a obchodných veciach uznaný v inom členskom štáte EÚ. Očakáva sa, že zrušenie tohto správneho konania prinesie podnikom a spotrebiteľom úspory až do výšky 48 miliónov eur ročne.

Nariadenie nadobudne účinnosť po uverejnení v Úradnom vestníku EÚ v najbližších týždňoch a začne sa uplatňovať o dva roky.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) hy