EÚ: program Erasmus podporuje mobilitu, kariérny postup i zmiešané rodiny

Brusel 22. septembra (TASR) – Štúdia vplyvu programu Erasmus potvrdzuje, že systém výmeny študentov v krajinách EÚ zvyšuje zamestnateľnosť a pracovnú mobilitu, ale utužuje aj sociálne väzby a vedie k zakladaniu národnostne zmiešaných rodín. Zverejnila to dnes v správe Európska komisia.

Správa konštatuje, že mladí ľudia, ktorí študujú alebo sa odborne pripravujú v zahraničí, nezískavajú len poznatky v špecifických odboroch, ale posilňujú aj kľúčové prierezové zručnosti, ktoré si zamestnávatelia vysoko cenia. Z novej štúdie tiež vyplýva, že absolventom s medzinárodnými skúsenosťami sa na trhu práce darí oveľa lepšie. Je o polovicu menej pravdepodobné, že sa stanú dlhodobo nezamestnanými v porovnaní s tými, ktorí štúdium ani odbornú prípravu v zahraničí neabsolvovali, a päť rokov po ukončení štúdia je miera ich nezamestnanosti o 23 percent nižšia.

Štúdia vypracovaná nezávislými odborníkmi je najväčšou svojho druhu a získala spätnú väzbu od takmer 80.000 respondentov vrátane študentov a podnikov.

„Zistenia štúdie sú významné vzhľadom na kontext neprijateľne vysokej miery nezamestnanosti mladých ľudí v EÚ. Posolstvo je jasné: ak štúdium alebo odbornú prípravu absolvujete v zahraničí, máte väčšiu šancu sa zamestnať,“ upozornila eurokomisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež Andrulla Vasiliová.

Zo štúdie takisto vyplýva, že 92 percent zamestnávateľov hľadá charakterové vlastnosti posilnené týmto programom, medzi ktoré patrí tolerancia, dôvera, schopnosť riešiť problémy, zvedavosť, poznanie svojich silných/slabých stránok a rozhodnosť pri výbere zamestnania.

Študenti, ktorí využívajú financovanie z programu Erasmus, si môžu vybrať štúdium alebo stáž v zahraničí. Správa poukazuje na to, že viac ako jednému z troch stážistov programu Erasmus ponúka podnik, kde vykonávajú svoju stáž, miesto. Stážisti programu Erasmus majú takisto silnejšieho podnikateľského ducha než ich kolegovia, ktorí ostali doma: jeden z desiatich si založí vlastný podnik a viac než tri štvrtiny z nich tak plánujú urobiť alebo si dokážu predstaviť, že tak urobia. Títo študenti môžu očakávať rýchlejší kariérny postup vzhľadom na to, že podľa 64 percent zamestnávateľov sú zamestnanci s medzinárodnými skúsenosťami poverení väčšou profesijnou zodpovednosťou.

Erasmus okrem kariérnych možností rozširuje aj obzory a poskytuje sociálne väzby. Od ukončenia štúdia 40 percent študentov zmenilo krajinu svojho pobytu alebo práce aspoň raz, čo je takmer dvojnásobok počtu tých, ktorí sa na takejto výmene počas štúdia nezúčastnili. Kým 93 percent študentov s medzinárodnými skúsenosťami si dokáže predstaviť, že by v budúcnosti žilo v zahraničí, v prípade študentov, ktorí počas štúdia ostávajú v tej istej krajine, je to iba 73 percent.

Je takisto pravdepodobnejšie, že študenti programu Erasmus budú mať partnerov z iných krajín: 33 percent bývalých študentov programu Erasmus má partnera inej štátnej príslušnosti v porovnaní s 13 percentami tých, ktorí počas štúdií ostali doma; 27 percent študentov programu Erasmus stretlo svojho dlhodobého partnera počas pobytu v rámci programu Erasmus.

Komisia na základe uvedených skutočností odhaduje, že od roku 1987 sa narodilo približne jeden milión detí párom z programu Erasmus.

Nový program Erasmus+ poskytne v období 2014–2020 príležitosť ísť do zahraničia štyrom miliónom ľudí, a to vrátane dvom miliónom študentov vysokých škôl a 300.000 zamestnancov pôsobiacich v oblasti vysokoškolského vzdelávania. Z programu sa bude financovať 135.000 výmen študentov a zamestnancov s partnerskými krajinami mimo Európy.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) zsl