Rada ministrov schválila návrh EK o Európskej občianskej iniciatíve

Luxemburg 14. júna (TASR) – Rada Európskej únie pre všeobecné záležitosti EÚ (GAC) dnes schválila návrh Európskej komisie o koncepte Európskej občianskej iniciatívy, ktorá predstavuje prvú formu inštitútu priamej demokracie vo fungovaní únie. S legislatívnym návrhom musí súhlasiť ešte Európsky parlament (EP).

"Vítam vysoko uspokojivú dohodu Rady o Európskej občianskej iniciatíve, čo nám umožní rýchlo posunúť dopredu aj rokovania s EP o tomto novom nástroji participatívnej demokracie," reagoval slovenský podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič, ktorý má v poradí druhom Barrosovom kabinete na starosti medziinštitucionálne záležitosti a administratívu.

V rámci schválenia iniciatívy sa zachovalo niekoľko "pascí", cez ktoré musí prejsť občiansky nápad, aby sa ním vôbec v Bruseli mohli zaoberať. Stelesňujú ich potenciálne odmietnutia komisiou, pokiaľ sa jej zdá, že agenda je "smiešna", alebo je v rozpore s "európskymi hodnotami". Na predbežné ohodnotenie je potrebných 100.000 podpisov, po oficiálnej žiadosti komisia posúdi ich súlad s legislatívou i princípmi, na ktorých zakladá existenciu EÚ a zaregistruje ju.

"Som rád, že sa Rada zhodla na tom, aby sa najprv zozbieralo 100.000 podpisov pre podporu iniciatívy, predtým než EK zaujme formálne stanovisko o prípustnosti tej-ktorej iniciatívy," uviedol Šefčovič.

V prípade, že EK odobrí iniciatívu, následne by malo byť vyzbieraných počas jedného roka minimálne milión podpisov od občanov EÚ, pričom sa na "akcii" musí zúčastniť aspoň tretina všetkých členských krajín únie, teda za súčasných podmienok deväť. V jednotlivých krajinách bude musieť byť na to, aby bola krajina zarátaná medzi deväť, dodržaný minimum podpisov, ktoré sa určia proporcionálne podľa rozdelenia kresiel v Európskom parlamente. Pre Slovensko to znamená 9750 podpisov na to, aby bola krajina zarátaná.

(spravodajca TASR Silvester Balog) ko