EÚ: Regulácia trhu elektronických komunikácií je v prospech budúcnosti

Brusel 24. septembra (TASR) – Európska komisia (EK) 11. septembra prijala najambicióznejší plán reformy telekomunikačného trhu za posledné štvrťstoročie. Reforma prísnejšie reguluje telekomunikačný trh a jej odkazom je, že EÚ sa nemôže vzdať výhod, ktoré prinášajú informačné a komunikačné technológie (IKT). Tie v EÚ tvoria 50-% rast produktivity vo všetkých odvetviach a päť nových pracovných miest pre každé dve stratené.

Komisia v súvislosti s reformou uviedla, že globálna ekonomika sa vyvíja smerom k internetovej ekonomike a IKT, čo treba plno využiť ako zdroj pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast.

Ak by sa prijal legislatívny balík známy ako "prepojený kontinent", podľa eurokomisárky pre digitálnu agendu Neelie Kroesovej by sa znížili spotrebiteľské poplatky, zjednodušila byrokracia a poskytli nové práva pre používateľov a poskytovateľov služieb.

Kroesová upozornila, že navrhnuté predpisy sú v prospech budúcnosti mobilnej komunikácie a internetu v Európe.

Telekomunikácie tvoria v súčasnosti 9 % európskeho digitálneho hospodárstva. EÚ už uskutočnila niekoľko reforiem, vďaka ktorým sa zmenil spôsob poskytovania telekomunikačných služieb. Toto odvetvie však naďalej funguje na báze 28 vnútroštátnych trhov. Žiadna telekomunikačná spoločnosť neposkytuje služby v celej EÚ a operátori aj spotrebitelia čelia rôznym cenám a pravidlám.

Hlavnými prvkami reformy sú: zjednodušenie pravidiel EÚ pre telekomunikačných operátorov; zrušenie príplatkov za roaming; koniec príplatkov za medzinárodné hovory v rámci Európy; právna ochrana otvoreného internetu; nové práva pre spotrebiteľov a ich harmonizácia v celej EÚ, ako aj koordinované prideľovanie frekvenčného spektra.

Zjednodušenie pravidiel znamená zaistiť jednotné oprávnenie na poskytovanie služieb v 28 členských štátoch (namiesto 28 oprávnení) a ďalšia harmonizácia spôsobov, ktorými si operátori môžu prenajať prístup k sieťam, ktoré vlastnia iné spoločnosti.

Zrušenie príplatkov za roaming podľa plánov EK vyzerá tak, že príplatky za prichádzajúce hovory počas cestovania po EÚ budú od 1. júla 2014 zakázané.

Koniec príplatkov za medzinárodné hovory v rámci EÚ povedie k tomu, že spoločnosti nebudú môcť účtovať za hovor z pevnej linky v rámci EÚ viac ako za medzimestský hovor v domácej sieti. Hovory v rámci EÚ z mobilného telefónu by nemali byť drahšie ako 0,19 eura za minútu (plus DPH).

Právna ochrana otvoreného internetu znamená, že blokovanie a obmedzovanie internetového obsahu bude zakázané a používatelia tak budú mať prístup k úplnému a otvorenému internetu bez ohľadu na cenu či rýchlosť svojich predplatených internetových služieb.

Koordinované prideľovanie frekvenčného spektra má zaručiť, aby Európania mali širší prístup k mobilnému pripojeniu 4G a wi-fi. Mobilní operátori budú môcť vďaka lepšej koordinácii načasovania, doby trvania a iných podmienok prideľovania frekvenčného spektra vyvinúť účinnejšie plány cezhraničných investícií. Členské štáty budú naďalej vyberať a aj využívať súvisiace poplatky od mobilných operátorov a prideľovanie frekvenčného spektra bude prebiehať v koherentnejšom rámci. To pomôže rozvoju trhu s moderným telekomunikačným vybavením.

Cieľom tohto dokumentu je tiež zvýšiť istotu investorov, zvýšiť úroveň ich investícií a zmierniť rozdiely medzi regulačnými orgánmi.

O návrhu reformy budú diskutovať premiéri a prezidenti členských krajín počas októbrového summitu EÚ (24.-25.10.), ktorý je venovaný digitálnej agende.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) pop