EÚ sa do roku 2020 zaviazala znížiť plytvanie potravinami na polovicu

Brusel 16. októbra (TASR) – Európsky komisár pre životné prostredie Janez Potočnik a eurokomisár pre zdravie Tonio Borg dnes pri príležitosti Svetového dňa výživy upozornili na obrovské plytvanie potravinami, ku ktorému dochádza v Európskej únii.

Komisári konštatovali, že ak vo svete sa každý rok vyhadzuje približne tretina potravín, čo je 1,3 miliardy ton, v EÚ podľa nich ročne vyjde navnivoč asi 90 miliónov ton potravín. Do týchto výpočtov sa pritom nezaratúvajú straty spôsobené stratami v poľnohospodárstve a odhadzovaním rýb pri rybnom hospodárstve.

"Keď 870 MILIÓNOV ľudí hladuje každý deň, nemôže byť ospravedlnené plytvanie tretinou svetových potravín. EÚ si stanovila ambiciózny cieľ, ktorý je zameraný na zníženie jedla a potravín, ktorými zbytočne plytváme, o polovicu do roku 2020," uviedol Potočnik.

Komisár dodal, že EÚ pracuje na stratégiách udržateľnosti potravinového systému ako celku a snaží sa riešiť neefektívnosť v celom potravinovom reťazci.

Eurokomisár pre zdravie Tonio Borg dodal, že v tomto smere bude dôležité pracovať so všetkými aktérmi v potravinovom reťazci – "od farmy až po vidličku".

"Vítam preto nedávny posun prístupu v Belgicku, ktoré zrušilo DPH na potraviny darované do potravinových bánk. Zvýši sa tým darovanie potravín ešte pred vypršaní dátumu ich platnosti do potravinových bánk namiesto toho, aby dochádzalo k ich plytvaniu," konštatoval Borg.

Táto situácia je podľa neho výhodná pre obe strany – pre maloobchodníkov, ako aj pre potravinové banky. Borg preto vyzval ostatné členské štáty EÚ, aby napodobnili príklad Belgicka.

K zbytočnému plytvaniu alebo znehodnocovaniu potravín dochádza v celom potravinovom reťazci, počnúc od poľnohospodárov cez potravinársky priemysel, maloobchodné siete, dodávateľov až po spotrebiteľov.

Európska komisia oznámila, že bude aj naďalej posudzovať, ako čo najlepšie obmedziť plytvanie potravinami v celom potravinovom reťazci a bude presadzovať stimuly na polovičné zníženie jedlého potravinového odpadu v EÚ, k čomu by malo dôjsť do roku 2020.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) gon