EÚ sa v roku 2011 podarilo zvládnuť krízy spojené s bezpečnosťou potravín

Brusel 20. júla (TASR) – Vďaka systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (RASFF) sa zabránilo mnohým rizikám týkajúcim sa bezpečnosti potravín. Uviedla to v dnes zverejnenej správe Európska komisia (EK).

RASFF zohráva dôležitú úlohu pri zaisťovaní bezpečnosti v rámci celého reťazca "z farmy na vidličku" tým, že spúšťa rýchlu reakciu, keď sa zistí riziko týkajúce sa bezpečnosti potravín. Všetci členovia systému RASFF sú okamžite informovaní o vážnych rizikách zistených v potravinách alebo krmivách a môžu spoločne a koordinovane reagovať na hrozby týkajúce sa bezpečnosti potravín.

"Európski spotrebitelia sa môžu spoliehať na najprísnejšie normy týkajúce sa bezpečnosti potravín na svete. Systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá EÚ je kľúčovým nástrojom, keďže umožňuje identifikáciu rizík a ich odstránenie z európskeho trhu," uviedol eurokomisár zodpovedný za zdravie a spotrebiteľskú politiku John Dalli.

Komisár upozornil, že EÚ v roku 2011 riešila niekoľko závažných krízových situácií, akými boli dôsledky jadrovej katastrofy vo Fukušime, krízy spôsobené dioxínmi a baktériou E. coli. EÚ ich dokázala vyriešiť a poučenie, ktoré bude podľa Dalliho Európanov usmerňovať, aby sa v budúcnosti ešte viac zlepšili.

V roku 2011 bolo v rámci systému RASFF podaných 9157 oznámení týkajúcich sa nedodržania potravinárskych právnych predpisov EÚ, z ktorých 617 sa týkalo vážnych rizík. Išlo o oznámenia týkajúce sa potravín, krmív a materiálu prichádzajúceho do styku s potravinami. Najčastejšie sa podávali správy o problémoch súvisiacich s aflatoxínmi v krmivách, sušenom ovocí a orechoch a migráciou chemických látok z kuchynských nástrojov pochádzajúcich z Číny.

Kríza spôsobená baktériou E. coli predstavovala jeden z najzávažnejších výskytov potravinovej nákazy v histórii EÚ, ktorej podľahlo viac než 50 ľudí, najmä v Nemecku. Pracovná skupina odborníkov nepretržite pracovala na identifikácii zdroja nákazy a uľahčení rýchlej výmeny informácií, čo umožnilo príslušným orgánom efektívne reagovať a zmierniť zdravotné a hospodárske účinky krízy.

(spravodajca TASR Jaromír Novak)