EÚ sa zameria na efektívnejší boj proti distribúcii falšovaných liekov

Brusel/Štrasburg 16. februára (TASR) – Európsky parlament podporil dnes legislatívny návrh, ktorý určuje podmienky pre efektívnejší boj proti predaju liekových falzifikátov. Zatiaľ sa legislatívna úprava vzťahuje len na lieky určené na lekársky predpis a norma potrebuje ešte súhlas členských štátov.

Všetky druhy liekov na predpis by mali mať špecifický kód, ktorý by umožňoval sledovať ich cestu až k spotrebiteľovi.

Legislatíva reguluje aj predaj cez internet; online lekárne budú musieť byť dôkladne certifikované a pre všetky bude existovať jednotné logo, ľahko rozoznateľné pre všetkých spotrebiteľov na území únie. Takisto všetky budú figurovať na centrálnej webovej stránke a len lekárne, ktoré budú mať meno na zozname, bude možné považovať za autorizované.

Norma počíta so zavedením efektívneho systému výstražného a pohotovostného systému, ktorý bude mať na starosti včas informovať predajnú sieť, lekárnikov i spotrebiteľa o výskyte nebezpečného medikamentu na trhu, ktorý by mohol byť hrozbou pre verejné zdravie.

"Falšované lieky sú tichí zabijaci," uviedla spravodajkyňa novej legislatívy, poslankyňa Marisa Matiasová (Európska zjednotená ľavica GUE/NGL). "Nedokážu pomôcť ako skutočné lieky," prípadne "obsahujú toxické prísady, ktoré môžu ich užívateľom ublížiť alebo ich usmrtiť."

Podľa odhadov EP je dnes jedno percento zo všetkých liečiv, ktoré sa k pacientom v EÚ dostávajú prostredníctvom legálnej siete predajcov, falošných – a toto percento neustále rastie. Situácia za hranicami EÚ je pritom ešte horšia. Predpokladá sa, že množstvo falšovaných liečiv presahuje 30 percent.

Po schválení Radou EÚ budú mať krajiny zvyčajnú 24-mesačnú lehotu na transponovanie smernice do národných legislatív.

(spravodajca TASR Silvester Balog) dem