EÚ schválila dotačný program Európa pre občanov na roky 2014 až 2020

Bratislava 17. apríla (TASR) – Rada Európy tento týždeň schválila nový sedemročný program Európskej únie (EÚ) Európa pre občanov 2014 až 2020 s rozpočtom takmer 185,5 milióna eur. Informovala o tom Želmíra Gerová z Európskeho kontaktného bodu s tým, že z programu v minulosti úspešne čerpali finančné prostriedky aj slovenskí žiadatelia.

Program v novom období obsahuje dve akcie. Akcia Európska spoločná pamiatka finančne podporuje iniciatívy, ktoré sa venujú príčinám totalitných režimov, analyzujú a pripomínajú si definujúce momenty a významné míľniky modernej európskej histórie a zvažujú rôzne historické perspektívy.

Akcia Podpora demokracie a občianska participácia je zameraná na podporu všeobecného porozumenia súčasného procesu tvorby politík na úrovni EÚ. Taktiež sa snaží o zapojenie občianskej spoločnosti do tohto procesu. Organizácie občianskej spoločnosti môžu z akcie čerpať financie na posilnenie zapojenia občanov a všeobecnej verejnosti do procesu európskej integrácie.

Pracovný program platný do konca tohto roka podporí 622 úspešných žiadateľov z celej Európy, medzi ktorých bude prerozdelená suma 20,05 milióna eur. O podporu v nasledujúcom období budú môcť žiadať mimovládne neziskové organizácie, samosprávy, kultúrne inštitúcie, ale i organizácie združujúce pamätníkov.

Tento rok patria medzi prioritné témy pre projekty 100 rokov od vypuknutia prvej svetovej vojny, 25 rokov od pádu Berlínskeho múru, 10 rokov od rozšírenia EÚ o štáty strednej a východnej Európy, voľby do Európskeho parlamentu a aktívna účasť občanov na demokratickom živote EÚ či prehlbovanie debaty o budúcnosti EÚ.

Doteraz bolo z programu Európa pre občanov podporených 133 slovenských projektov v celkovej výške viac ako 3,3 milióna eur. Peniaze pomohli zafinancovať slovenským mestám a obciam najmä oblasť cezhraničnej spolupráce alebo oblasť vonkajších vzťahov. Prvá uzávierka pre projektové granty cielené na samosprávu a inštitúcie zaoberajúce sa modernou európskou históriou je predbežne vyhlásená na 4. júna 2014.

kve zll