Šefčovič vyzval EP na skoré rozhodnutie vo veci „európskeho referenda“

Brusel 30. septembra (TASR) – Podpredseda Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a administratívu Maroš Šefčovič dnes vyzval na dosiahnutie skorej dohody o Európskej občianskej iniciatíve (EOI), ktorá má zaujať miesto európskeho limitovaného referenda.

"Európska občianska iniciatíva je jednou z najdôležitejších inovácií Lisabonskej zmluvy. Únii dáva úplne novú dimenziu občianskej demokracie a predstavuje významný krok vpred pre demokratický život. Zároveň poskytuje jedinečnú príležitosť priblížiť úniu bližšie k občanom a podnietiť širšiu cezhraničnú diskusiu o európskych záležitostiach. Je preto veľmi dôležité, aby tento nový nástroj bol k dispozícii občanom čím skôr," adresoval Šefčovič odkaz europoslancom na rokovaní Ústavnoprávneho výboru Európskeho parlamentu.

Na rokovaní boli prítomní aj predstavitelia 27 národných parlamentov ako aj kľúčoví aktéri pre schvaľovanie legislatívneho návrhu ohľadne občianskej iniciatívy, rovnako sa zúčastnil za belgické predsedníctvo minister pre európske záležitosti Olivier Chastel a spravodajcovia v Európskom parlamente Zita Gurmaiová a Alain Lamassour.

Komisár pred plénom tiež pripomenul posilnenie úlohy národných parlamentov v rámci Lisabonskej zmluvy. "Komisia víta a podporuje aktívnu účasť národných parlamentov pri diskusii o kľúčových iniciatívach a návrhoch. Budeme pokračovať v úsilí zahŕňať národné parlamenty do európskych záležitostí. Sme presvedčení, že tým spoločne prispejeme k priblíženiu Európy občanom a zlepšíme tak proces formulovania európskych politík."

EOI bude v budúcnosti poskytovať občanom šancu, aby "prinútili" komisiu zaoberať sa problémom, ktorý má celospoločenský charakter a dopad. Najprv je potrebné iniciatívu zaregistrovať, to môže EK odmietnuť, pokiaľ sa jej zdá, že agenda je "smiešna", alebo je v rozpore s "európskymi hodnotami".

Po registrácii nasleduje zbieranie podpisov, za jeden rok organizátori musia minimálne vyzbierať milión, pričom sa na "akcii" musí zúčastniť aspoň tretina všetkých členských krajín únie. V jednotlivých krajinách bude musieť byť dodržané aj minimum podpisov, tie sa určia proporcionálne podľa rozdelenia kresiel v Európskom parlamente. Pre Slovensko to napríklad znamená 9750 podpisov na to, aby bola krajina zarátaná.

K tomu, aby mohla byť do života EOI uvedená, je potrebný už len súhlas parlamentu bez vážnych výhrad. Rada EÚ odsúhlasila návrh komisie v júni tohto roka.

(spravodajca TASR Silvester Balog) juh