EÚ si vo štvrtok pripomenie platovú nerovnosť medzi mužmi a ženami

Brusel 27. februára (TASR) – Deň pred Európskym dňom rovnakej mzdy, ktorým si EÚ pripomína dôležitosť rodovej rovnosti, Európska komisia zverejnila správu, podľa ktorej bol v roku 2010 v EÚ priemerný rozdiel medzi príjmami mužov a žien vo výške 16,2 percent. Európsky deň rovnakej mzdy si EÚ tohto roku pripomína 28. februára.

Komisia v tejto súvislosti uviedla, že ženy v EÚ, aby dosiahli rovnaké ohodnotenie za svoju prácu ako muži, musia pracovať v priemere o 59 dní dlhšie. V roku 2013 tento rodový rozdiel v príjmoch pripadá na 28. februára.

EK začala s celoeurópskou kampaňou na pripomenutie si rodovej rovnosti v oblasti príjmov v roku 2011. Pred troma rokmi deň rovnakej mzdy pripadol na 5. marec, vlani to bol 2. marec.

Komisia sa dlhodobo usiluje znižovať tento rodový rozdiel a aj preto zostavuje zoznam európskych spoločností, ktoré prijímajú opatrenia na riešenie tohto problému.

" Európsky deň rovnakej mzdy nám pripomína nerovnaké platové podmienky, ktorým sú ženy vystavené na trhu práce. Aj keď sa za posledné tri roky obdobie platovej nerovnosti kráti, nemáme dôvod na oslavu. Platový rozdiel zostáva stále veľmi veľký a znižovanie rozdielu je skôr zásluhou znižovaniu príjmov u mužov ako zvyšovania miezd pre ženy," upozornila v tejto súvislosti komisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingová.

Komisárka zároveň pripomenula, že princíp platovej rovnosti medzi mužmi a ženami je zapísaný v Základnej zmluve o EÚ z roku 1957. Podľa jej slov je najvyšší čas, aby bol tento princíp uvedený do praxe v celej EÚ a aby si Európania nemuseli pripomínať tento druh rodovej nerovnosti iba raz do roka, ale riešili ho každý deň.

Komisia upozornila, že údaje z roku 2010 poukazujú na skutočnosť, že ide o mierne zlepšovanie situácie, keďže v predošlom období bol rozdiel v príjmoch okolo 17 percent a viac.

EÚ v tomto kontexte pripravuje v Bruseli na 21. marca tohto roku Podnikateľské fórum pre asi 150 firiem zo všetkých štátov únie, na ktorom si predstavitelia podnikateľského sektoru budú vymieňať skúsenosti so znižovaním platovej rodovej nerovnosti.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) jk