Silnejšie regióny chcú mať prístup k širšej palete zdrojov z eurofondov

Brusel 7. októbra (TASR) – S cieľom poukázať na oprávnenie čerpať prostriedky z eurofondov na ďalšie rozvojové projekty aj po roku 2013 sa zišli zástupcovia ekonomicky silnejších regiónov EÚ, ktorí popoludní odovzdali v rámci procesie písomné memorandum najvyšším činiteľom inštitúcií Európskej únie.

Slovensko na akcii reprezentoval len Bratislavský samosprávny kraj, ktorý je jediný zo slovenských regiónov spadajúci pod cieľ 2 regionálnej politiky EÚ – Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Účelom spoločnej deklarácie je dosiahnuť predĺženie financovania pre cieľ 2 aj po roku 2013 a poukazuje sa na potrebu politiky súdržnosti pre všetky regióny aj v novom plánovacom období, ktoré sa začne od roku 2014.

Za Bratislavský kraj podpisoval spoločnú deklaráciu jeho predseda Pavol Frešo. "Viac peňazí pre Bratislavský kraj znamená viac peňazí aj pre Slovensko. Je to začiatok boja za to, aby sa Bratislava ruka v ruke s inými regiónmi v nasledovnom období prerozdeľovania eurofondov dostala k prostriedkom v tých oblastiach, kde k nim prístup nemá. To znamená, aby sme si boli rovní s ostatnými regiónmi a neboli postihovaní na poli dopravy, školstva a inde," vyjadril sa pre TASR Frešo. "V praxi to znamená, že chceme dosiahnuť, aby sa v budúcnosti mohli opravovať školy, škôlky a sociálne zariadenia zo zdrojov únie, ktoré v súčasnosti nemôžu byť pre formálne byrokratické dôvody," dodal.

Regióny v rámci cieľa 2 dostali k dispozícii z kohéznej politiky takmer 55 miliárd eur (asi 16 % z celkovej sumy), kým ekonomicky menej výkonné časti Európy mohli disponovať čiastkou vo výške 283 miliárd eur. Prvý náčrt o rozpočtových prioritách a architektúre programového obdobia do roku 2020 by mal byť známy na jar budúceho roka, konečné rozhodnutie padne o rok neskôr.

K iniciatíve sa pripojilo z celkového počtu 172 regiónov spadajúcich pod cieľ 2 zatiaľ 143, čo zodpovedá takmer 60 percentám populácie Európskej únie. Akciu inicioval región spolkovej krajiny Dolné Rakúsko, deklaráciu predstavitelia regiónov odovzdali predsedovi Európskej komisie Josému Manuelovi Barrosovi a predsedovi Európskeho parlamentu Jerzymu Buzekovi.

(spravodajca TASR Silvester Balog) sla