EÚ: Školáci zaostávajú v matematike, lepší sú v prírodných vedách a čítaní

Brusel 3. decembra (TASR) – Európska únia ako celok zaostáva v matematike, ale situácia je povzbudivá v prírodných vedách a čítaní. V najnovšej správe Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) o vedomostnej úrovni 15-ročných žiakov v matematike, prírodných vedách a čítaní sa uvádzajú zmiešané výsledky pre členské štáty EÚ.

Výsledky medzinárodnej štúdie PISA (Programme for International Student Assessment) predložili dnes v Bruseli zástupca generálneho OECD Yves Leterme a generálny riaditeľ pre vzdelávanie a kultúru Európskej komisie Jan Truszczyňski.

Zistenia ukazujú, že desať členských štátov (Bulharsko, Česká republika, Estónsko, Chorvátsko, Írsko, Lotyšsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko a Rumunsko) dosiahlo od roku 2009 významný pokrok v znižovaní podielu žiakov so slabými výsledkami vo všetkých troch základných gramotnostiach.

Päť krajín EÚ (Fínsko, Grécko, Maďarsko, Slovensko a Švédsko) zaznamenalo zvýšenie počtu žiakov so slabými výsledkami. Iné členské štáty dosiahli zmiešané výsledky. Celkovo je EÚ mierne lepšia ako Spojené štáty, obe však zaostávajú za Japonskom.

"EÚ ako celok musí pracovať tvrdšie. Členské štáty musia pokračovať v úsilí o riešenie tejto problematiky v školskom vzdelávaní s cieľom zabezpečiť, aby mladí ľudia boli na takej vedomostnej úrovni, akú potrebujú na to, aby uspeli v modernom svete.

Výsledky upozorňujú na to, že investície do kvality vzdelávania majú zásadný význam pre budúcnosť Európy," uviedla eurokomisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež Andrulla Vasiliová.

Yves Leterme dodal, že výsledky pre EÚ zdôrazňujú, že tempo zlepšenia sa musí zvýšiť, ak členské štáty únie nechcú zaostať za ostatnými ekonomikami sveta.

Tento prieskum sa od svojho vzniku v roku 2000 vykonáva každé tri roky. Na programe PISA 2012 sa zúčastnilo všetkých 34 členských krajín OECD a 31 partnerských krajín, čo predstavuje viac ako 80 percent ekonomík sveta. Približne 510.000 žiakov vo veku od 15 rokov a troch mesiacov do 16 rokov a dvoch mesiacov sa zúčastnilo na testoch z matematiky, čítania a prírodných vied – s hlavným zameraním na matematiku.

V analýze sa zdôrazňuje, že na úroveň výkonnosti má významný vplyv sociálno-ekonomická situácia žiakov: tí, ktorí pochádzajú z domácností s nízkymi príjmami, s oveľa väčšou pravdepodobnosťou dosahujú slabé výsledky v matematike, prírodných vedách a čítaní.

Medzi iné významné faktory patria najmä negatívne účinky prisťahovaleckého pôvodu, význam vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve, ako aj rozdiely medzi pohlaviami v spôsobilosti čítania – dievčatá dosahujú lepšie výsledky než chlapci.

Komisia uviedla, že zistenia programu PISA 2012 prediskutuje s členskými štátmi EÚ s cieľom pomôcť identifikovať opatrenia na odstránenie nedostatkov. Prvé výmenné stretnutie sa plánuje na nasledujúce zasadnutie ministrov školstva EÚ 24. februára 2014.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) dem