EÚ skúma ako sa účinne dostať k náhradám škôd v prípade nehôd v cudzine

Brusel 19. júla (TASR) – Tohto roku si dovolenku v inej krajine Európskej únie naplánovalo 130 miliónov Európanov, uvádza sa v dnešnej správe Európskej komisie (EK), ktorá zároveň upozorňuje na to, ako pomôcť tým, ktorí sa stanú obeťami cezhraničných nehôd.

Približne tri štvrtiny z dovolenkujúcich v cudzine aspoň raz použijú auto alebo motocykel, aby sa dostali na miesto určenia. Niektorí dovolenkári sa zákonite stanú účastníkmi dopravných nehôd, či už počas cesty alebo počas pobytu. EK chce zistiť, ako sa v takýchto prípadoch postihnutí môžu čo najúčinnejšie domáhať náhrady škody, kde môžu podať žiadosť o uplatnenie svojich nárokov a aká je lehota pre žalobu o náhradu škody.

Európska komisia začala dnes v tejto súvislosti verejnú konzultáciu na pomoc obetiam cezhraničných dopravných nehôd, ktorí sa v súčasnosti môžu stretávať s ťažkosťami pre rozdielne časové lehoty na uplatnenie nároku na náhradu škody v prípade nehody v zahraničí. Konzultácia bude prebiehať do 19. novembra.

„Každoročne sa v EÚ stane približne jeden milión dopravných nehôd a návštevníci z iných krajín EÚ sa stávajú účastníkmi niektorých z nich. Cestná dopravná nehoda je stresovým zážitkom pre každého, môže sa to však skončiť ešte horšie, ak sa obeti odoprie odškodnenie pre komplikované pravidlá uplatňovania nároku. Komisia chce o tejto problematike zistiť viac, aby sme mohli ponúknuť efektívne riešenia a zabezpečiť, aby všetky obete mali primeraný prístup k spravodlivosti," uviedla eurokomisárka pre spravodlivosť Viviane Redingová. A spresnila, že európski občania by sa nemali obávať problémov, keď použijú svoje auto na cestu na dovolenku v inej krajine EÚ.

Rozdielne pravidlá v jednotlivých krajinách spôsobujú zmätok pre obete, ktoré môžu premeškať niekedy pomerne krátke lehoty a skončiť bez nároku na akékoľvek odškodnenie. Cieľom konzultácie je získať lepší prehľad o rozsahu problému a posúdiť možné riešenia. Táto iniciatíva je súčasťou širšieho úsilia EK pomáhať obetiam trestných činov v EÚ a vychádza z návrhu komisie o minimálnych právach obetí trestných činov, ktorý nedávno schválil Európsky parlament a Rada.

Cieľom konzultácie je pomôcť obetiam cestných dopravných nehôd, teda všetkým, ktorí cestujú do zahraničia svojím autom, ďalej právnikom, poisťovateľom a všetkým ostatným zainteresovaným jednotlivcom či organizáciám.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) juh