Slovákom sa nechce začať podnikať, chýbajú im nápady

Brusel 4. júna (TASR) – Slováci si zo všetkých národov Európskej únie (EÚ) najmenej želajú byť samostatne zárobkovo činnými osobami, iba 26 % by si prialo zarábať si na svoj chlebík prostredníctvom vlastného podnikania. Aj tieto závery vyplynuli z výskumu Eurobarometer, zameraného na podnikanie, jeho rozvoj a motiváciu ľudí začať podnikať. Údaje preň sa zbierali v decembri 2009.

Tí Slováci, ktorí preferujú byť zamestnancami (65 %), uviedli ako hlavné dôvody pravidelné príjmy, istotu zamestnania a stabilný pracovný čas.

Slováci vnímajú podnikateľov aj vo všeobecnosti skôr negatívne, až 70 % opýtaných si myslí, že sa starajú len o vlastnú peňaženku. V porovnaní s Dánskom (24 %), Fínskom (32 %) či Holandskom (36 %) je to priepastný rozdiel, navyše, oproti roku 2007 je to nárast o 20 percentuálnych bodov. Asi 73 % obyvateľov SR má pocit, že podnikatelia len využívajú prácu iných (Dánsko 22 %, ČR 35 %). Z prieskumu možno vyčítať aj to, že všeobecne sa postkomunistické krajiny stavajú k podnikateľom rezervovane až negatívne, kým tie, v ktorých je usadená trhová ekonomika už dlhší čas, vnímajú týchto ekonomických aktérov kladnejšie. Obraz podnikateľa v spoločnosti berú priaznivo Dáni, Fíni, Íri, Francúzi, kým najviac sú podnikatelia "tŕňom v oku" v Bulharsku, Maďarsku a Grécku.

To, že sa stanú podnikateľmi počas nasledujúcich piatich rokov, si pripúšťa len jeden z piatich Slovákov (vo Švédsku polovica opýtaných, v priemere EÚ je to približne jeden z troch). Vo všeobecnosti označili ako bariéru nedostatok počiatočného kapitálu a nepriaznivé prostredie na podnikanie. Slováci priznali aj chýbajúci nápad, na základe ktorého by mohli postaviť podnikateľský plán (27 % je najvýraznejší podiel tohto dôvodu v celej EÚ).

Celkovo už podniká 12 % Európanov – najviac vo Fínsku (25 %) a na Cypre (19 %), kým najmenej v Belgicku, Dánsku, Francúzsku, Luxembursku, Malte, Slovinsku a na Slovensku (len 9 %). V porovnaní so štátmi mimo únie je najviac podnikateľov v Číne (27 %), Turecku (23 %), USA (21 %) a na Islande (20 %). O podnikaní nikdy neuvažovalo 65 % Luxemburčanov, 63 % Belgičanov a ani 62 % Slovákov. Z opýtaných Slovákov, ktorí už nejaké skúsenosti s podnikaním majú, 21 % práve začalo podnikať, 15 % aktívne podniká vyše 3 rokov, 37 % podniká do troch rokov, 17 % sa podnikanie nevydarilo a 9 % Slovákov svoje podnikanie predalo alebo presunulo na niekoho iného.

Slováci zo všetkých národov v EÚ aj najmenej veria vo vlastné schopnosti, keď len 60 % si myslí, že ak natrafia na ťažkosti, sú schopní ich prekonať. Najsebavedomejší sú Dáni (95 %), Cyperčania, Slovinci (po 89 %), Íri a Briti (po 88 %).

Najviac majú v EÚ chuť podnikať Cyperčania (66 %) a Gréci (60,3 %), ale európski lídri aj tak zaostávajú za Číňanmi, z ktorých až 71,4 % prejavilo vôľu podnikať.

(spravodajca TASR Silvester Balog) gl