EÚ: Slovenskí europoslanci nemajú jednotné stanovisko k protitabakovej smernici

Brusel 25. apríla (TASR) – Návrh protitabakovej smernice, ktorý pripravila Európska komisia (EK), je v súčasnosti v rukách poslancov Európskeho parlamentu (EP). Parlamentná spravodajkyňa pre túto smernicu Linda McAvanová navrhuje ďalšie sprísnenia, ktoré v pôvodnom návrhu komisára Tonia Borga neboli. Slovensko malo pritom viaceré výhrady už k jej pôvodnej podobe. Slovenskí europoslanci vnímajú aktuálnu snahu o dodatočné zmeny rôzne, o konečnej podobe smernice sa rozhodne v júli na plenárnom zasadnutí EP.

Britská socialistická poslankyňa McAvanová z Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI) by podľa informácií portálu EurActiv chcela do európskej legislatívy presadiť aj ustanovenie o jednotnom balení cigariet. Návrh EK je pritom miernejší a zameral sa najmä na výraznejšie a odstrašujúce nápisy upozorňujúce na škodlivé dosahy fajčenia.

"Pri hlasovaní o protitabakovej smernici EK v Európskom parlamente podporím stanovisko vyjadrujúce oficiálnu pozíciu SR," potvrdila pre TASR poslankyňa Monika Flašíková-Beňová (Smer-SD) z parlamentnej frakcie Socialistov a demokratov (S&D).

Rovnaký postoj má aj europoslanec Sergej Kozlík (ĽS-HZDS). Ten upozornil na skutočnosť, že podľa štúdie medzinárodnej poradenskej spoločnosti KPMG daňové úniky vyplývajúce z čierneho trhu s cigaretami v EÚ predstavujú 12 miliárd eur ročne. "Jednotné balenie cigariet podľa návrhu McAvanovej, vrátane zákazu aromatizovaných cigariet, s veľkou pravdepodobnosťou výrazne zvýšia objemy cigariet na čiernom trhu. Je to forma prohibície, keď so špinavou vodou sa vyleje aj dieťa," argumentoval pre TASR.

Obavy zo zavedenia jednotných balení pre všetky značky cigariet, na ktoré upozorňuje aj oficiálna pozícia Slovenska, zdieľa tiež poslankyňa Anna Záborská (KDH), ktorá je náhradníčkou vo výbore ENVI. "Sme na východnej hranici schengenského priestoru a takýto krok by sťažil boj našich colníkov a polície s pašerákmi. Treba si uvedomiť, že jednotné balenie zjednoduší výrobu falšovaných cigariet, ktorých predaj je významným zdrojom príjmov pre organizovaný zločin," vysvetlila.

Jej stranícky kolega Miroslav Mikolášik, ktorý je členom výboru ENVI, naopak upozornil, že protitabakovú smernicu treba vnímať v širšom kontexte ochrany ľudského zdravia. Fajčenie totiž vo svete ročne zabíja milióny ľudí. "Táto smernica navrhuje lepšie vyznačenie nebezpečenstiev na prebale škatuliek. Tabakový priemysel sa bráni, že zaniknú názvy značiek, že branding pôjde do pozadia, čo bude na úkor ich finančných záujmov," myslí si.

Trend obmedzovania propagácie fajčenia aj zjednodušením obalov samotných cigariet je rozhodnutý podporiť tiež poslanec EP Jaroslav Paška (SNS), podpredseda parlamentnej frakcie Európa slobody a demokracie (EFD). Verejné zdravotníctvo v žiadnom zo štátov EÚ podľa neho nedisponuje takými finančnými prostriedkami, aby mohlo konkurovať masívnej reklame tabakového priemyslu. Upozornil, že primárnou cieľovou skupinou týchto marketingových kampaní sú mladí ľudia so sklonom byť za každú cenu "in". Od zavedenia generických obalov cigariet preto očakáva, že u ľudí, ktorí viac podliehajú reklamným vplyvom, eliminujú vplyv "imidžu cigaretovej značky".

Slovenská republika má viaceré výhrady voči návrhu revidovanej smernice o tabakových výrobkoch. Podľa ministerky zdravotníctva Zuzany Zvolenskej (nominantka Smeru-SD) môže napríklad štandardizácia obalov predávaných cigariet či ich priemeru uľahčiť falšovanie cigariet. "Každá štandardizácia uľahčuje falšovanie tovaru," konštatovala v marci na pôde Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti. Poslanci s predbežným stanoviskom SR k smernici, podľa ktorého pri jej príprave mohlo prísť zo strany EK k porušeniu zásady subsidiarity a proporcionality, súhlasili.

Slovensko podľa tohto stanoviska nesúhlasí ani s návrhom na zväčšenie plochy pre varovné označenia na prednej a zadnej strane cigariet na 75 % obalu. Rezort zdravotníctva neodporúča ani prijať povinné kombinované varovné označenia na cigaretách a je za zachovanie súčasného stavu, keď si môže členský štát sám dobrovoľne zvoliť používanie takéhoto označenia.

Hlasovanie vo výbore ENVI o podpore alebo odmietnutí návrhu na zavedenie jednotného balenia cigariet bude v júni, pričom postoj výboru býva podľa Mikolášika smerodajný a rozhodujúci. Keby k zmene McAvanovej prísnejšieho návrhu nedošlo, situáciu môžu ešte zmeniť poslanci počas hlasovania na plenárnom zasadnutí EP, kde poslanecké skupiny môžu predložiť vlastné návrhy. O protitabakovej smernici budú hlasovať na júlovom zasadnutí v Štrasburgu.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) vjo