EÚ sprísňuje pravidlá pre ďalšie rozširovanie

Pozadie

Závery Rady sa viac-menej zhodujú so stratégiou rozširovania, vydanou Komisiou 8. novembra 2006, a jej odporúčaniami z 29. novembra 2006 na zastavenie rokovaní s Tureckom v ôsmich z tridsaťpäť kapitol.

Zhoda na „tureckej otázke“ bola dosiahnutá už na stretnutí ministrov zahraničných vecí EÚ 11. decembra 2006.

Otázky

Schopnosť Únie integrovať nových členov bude určovať tempo ďalšieho rozširovania. Fínske predsedníctvo pripomenulo, že rozširovanie záleží na tom, či sa kandidátske krajiny „pridržiavajú pravidiel“. Členské štáty sa taktiež zhodli na poračovaní v inštitucionálnej reforme ešte pred určením cieľového dátumu vstupu.

Summit EÚ tiež potvrdil spomalenie rokovaní s Tureckom, avšak poskytol „jasnú perspektívu“ západnému Balkánu. Únia sa tiež rozhodla rozvinúť spoločnú migračnú politiku, pustiť sa do problematiky boja s terorizmom, organizovaným zločinom a ilegálnym prisťahovalectvom. Predseda Komisie José Manuel Barroso sa vyjadril, že tento program „zachráni životy.“

Čo sa týka Euroústavy, fínske predsedníctvo zhodnotilo bilaterálne rokovania s členskými štátmi a prenechalo túto iniciatívu nemeckému predsedníctvu, ktoré začína 1. januára 2007. Nemecko by malo zahrnúť výsledky do správy, ktorej vydanie je naplánované na prvý polrok 2007. Španielsko a Luxembursko prezentovali svoj prínos k oživeniu inštitucionálnej diskusie ohlásením o konaní neformálnej schôdzky 26. januára 2007 v Madride, pod názvom „Priatelia ústavy“.

Pozície

Fínsky premiér Matti Vanhanen vyhlásil: „Rozširovanie v minulosti bolo úspešné. Dnes sme načrtli spôsoby ako zaistiť, aby aj tie budúce dosiahli úspech.“

Nemecká kancelárka Angela Merkelová zdôraznila že nová stratégia pre rozširovanie nie je o prísnejších procesoch, ale že kandidáti musia splniť požadované kritéria.

Britský premiér Tony Blair sa vyjadril: „S ohľadom na širšie záujmy EÚ a Veľkej Británie je dôležité, aby prístupový proces Turecka pokračoval, aby sme mu úplne nezatvorili dvere. Kritéria pre členstvo v EÚ musia platiť rovnako pre Turecko ako pre každého iného. Avšak musíme brať do úvahy že toto má význam aj pre širšie vzťahy Západu so Stredným východom.“

Francúzsky prezident Jacques Chirac povedal: „Vždy som hovoril a vedel že vstup Turecka do EÚ bude zložitý, a že je nevyhnutný pre stabilitu celého regiónu. To je dôvod, pre ktorý sme vždy boli za rokovania s Turkami, uvedomujúc si že budú dlhé a náročné.“ Ďalej dodal: „Dúfame že rokovania prinesú pozitívne výsledky.

Predseda Komisie José Manuel Barroso zopakoval svoju definíciu integračnej kapacity: „Pod integračnou kapacitou rozumiem schopnosť kandidátskych krajín splniť všetky požiadavky na členstvo, ale tiež schopnosť Únie prispôsobiť sa tak, aby ďalším rozširovaním nebola oslabená, ale posilnená.“ Ďalej uviedol že nastal konsenzus ohľadom vznikajúcej stratégie rozširovania, sústredený v troch bodoch: konsolidácia inštitúcií, striktná podmienenosť a komunikácia rozširovania podporovaná verejnosťou, čo si vyžaduje vysvetľovanie prínosu rozširovania národnými lídrami.

Europoslanec Graham Watson (ALDE) sa nechal počuť: „ Myslím si že EÚ mala absolútnu pravdu, keď vyslala jasnú správu Turecku o tom, že ak nepodpíšu Ankarský protokol, nesmú pokračovať v rokovaniach. Zároveň si musíme uvedomiť, že v Turecku sú názorové rozdiely.“

Europoslanec Jost Lagendijk (Greens/EFA) povedal: „Vidíme, že pravidlá hry a súčasné zmluvy nie sú dostatočné. Myslím si, že skôr než prijmeme nových členov, mali by sme byť schopní prijať nové pravidlá. Potrebujeme niečo lepšie, aby EÚ bola funkčná.“