EÚ spustila kampaň na hľadanie riešení pre znižovanie skleníkových plynov

Brusel 8. októbra (TASR) – Európska komisárka pre oblasť klímy Connie Hedegaardová dnes v spolupráci s vyše 70 organizáciami z celej Európy odštartovala celoeurópsku informačnú kampaň v hodnote 2,3 milióna eur, ktorej cieľom sú nové riešenia pre zníženie emisií skleníkových plynov a energetickú úspornosť.

Cieľom kampane, ktorá sa nesie v znamení motta "Dobrá klíma pre svet, ktorý mám rád", je sústrediť diskusiu o zmene klímy na praktické riešenia a preukázať, ako môžu opatrenia na ochranu klímy priniesť európskym občanom výhody z hľadiska dobrých životných podmienok a z hospodárskeho hľadiska.

Komisárka upozornila, že v EÚ možno nájsť veľa príkladov inteligentných a inovatívnych riešení, ktoré znižujú emisie CO2 a prispievajú k zvýšeniu kvality života. Ako príklad možno uviesť hlavnú železničnú stanicu v Štokholme, kde sa telesné teplo cestujúcich využíva na výrobu energie, ktorá slúži na vykurovanie neďalekej kancelárskej budovy, vďaka čomu dochádza k znižovaniu emisií a nákladov na elektrinu v danej budove o 20 percent.

Ďalším príkladom je škola Gedved v dánskom meste Horsens, ktorá vďaka solárnej energii dosahuje ročnú úsporu vo výške 30.000 eur.

Takéto riešenia, ktoré sú výhodné pre všetkých a pri ktorých sa dosahuje nielen finančná a časová úspora, ale aj znižovanie emisií, sú v centre pozornosti informačnej kampane, ktorú dnes komisárka Hedegaardová otvorila v budove londýnskej radnice.

"Prečo sa – kým je ešte čas – nezamerať na to, aby naša Zem a jej klíma boli podľa našich predstáv? Touto kampaňou chceme diskusiu zamerať na riešenia a zistiť, čo nám prípadne bráni v ich realizácii," uviedla komisárka Hedegaardová.

Kampaň, ktorej webstránka bude čoskoro dostupná vo všetkých 23 jazykoch EÚ, má slúžiť ako účastnícka platforma, v rámci ktorej budú mať jednotlivci, podniky a miestne skupiny možnosť nahrávať, propagovať a podrobovať diskusii vlastné nízkouhlíkové riešenia a zúčastniť sa celoeurópskej súťaže o najlepšie a najoriginálnejšie riešenie.

Základnou súčasťou kampane sú partnerstvá medzi organizáciami, ktoré sa venujú rovnakej problematike. Partnerstvá v rámci kampane už utvorilo a ohlásilo vyše 70 organizácií vrátane obchodných združení, vysokých škôl, mimovládnych organizácií a vládnych inštitúcií.

Kampaň potrvá do konca roku 2013. Má za cieľ zviditeľniť existujúce nákladovo efektívne riešenia, vďaka ktorým EÚ dokáže do roku 2050 znížiť emisie skleníkových plynov o 80 – 95 percent a dosiahnuť tak cieľ, ktorý si stanovila.

V strednodobom období do roku 2020 si EÚ stanovila za cieľ znížiť emisie skleníkových plynov o 20 percent, zlepšiť energetickú účinnosť o 20 percent a zvýšiť podiel energie z obnoviteľných zdrojov na energetickom mixe na 20 percent. V súčasnosti sú emisie EÚ o viac ako 17 percent pod úrovňou z roku 1990.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) cve