EÚ spustila kampaň na hľadanie riešení proti stresu na pracoviskách

Brusel 7. apríla (TASR) – Európska komisia oznámila, že víta spustenie kampane s názvom „Zdravé pracoviská zvládnu stres“. Kampaň dnes spustila Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) s cieľom zvýšiť povedomie o psychických, fyzických a sociálnych rizikách spojených so stresom v práci.

Podľa správy EK je v Európe stres jedným z najčastejšie hlásených zdravotných problémov na pracovisku, ako aj príčinou väčšiny výpadkov počas pracovných dní.

Garantmi celoeurópskej kampane sú eurokomisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie László Andor, v mene gréckeho predsedníctva v EÚ grécky námestník ministra práce, sociálneho zabezpečenia a sociálnej starostlivosti Vasilis Kegkeroglu a riaditeľka EU-OSHA Christa Sedlatscheková.

Riešenie stresu a psychosociálnych rizík je jedným z problémov, na ktorý sa zameria pripravovaný strategický rámec EÚ pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na obdobie 2014-20. Právny rámec chce EK predložiť v júni.

„Pracovný stres si vyberá vysokú daň nielen na zamestnancoch, ale negatívne ovplyvňuje aj celkovú výkonnosť európskych spoločností. Stres môže a musí byť zvládnuteľný. Organizácie zamestnávateľov a zamestnancov musia spolupracovať, aby lepšie chránili a podporovali duševné zdravie pri práci. Vítam skutočnosť, že táto kampaň sa zameria na znižovanie škôd spôsobených stresom pri práci,“ uviedol v tejto súvislosti Andor.

EK upozornila, že štúdie dokázali, že pracovníci pod tlakom stresu sa nedokážu sústrediť, robia viac chýb a pri práci častejšie podliehajú úrazom. Dlhší psychologický tlak im môže spôsobiť vážne zdravotné problémy, ako sú kardiovaskulárne choroby alebo ochorenia pohybového aparátu.

Nová kampaň si kladie za cieľ pomôcť zamestnávateľom a zástupcom zamestnancov, manažérom a samotným pracovníkom identifikovať a nájsť spôsob, ako zvládať stres a ďalšie psychické, fyzické a sociálne riziká na pracovisku.

Kampaň zameraná na zdravé pracoviská na obdobie 2014-15 sa zameria na budovanie partnerstiev organizácií zamestnávateľov s odborovými organizáciami, ktoré by spoločným úsilím mali dospieť k riešeniam, ako čo najefektívnejšie zvládať pracovný stres a psychosociálne riziká. Kampaň je podporovaná inštitúciami EÚ, ale aj európskymi sociálnymi partnermi.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) gon