EÚ spustila konzultácie o vytvorení účinných systémov na ochranu detí

Brusel 10. apríla (TASR) – Európska komisia (EK) začala dnes verejné online konzultácie, ktoré majú členským štátom pomôcť vytvoriť integrované a účinné systémy ochrany detí.

Získané informácie budú slúžiť ako podklad pre usmernenie EÚ, ktoré poskytne informácie o právnych predpisoch a politike únie súvisiacich s týmito systémami. Zároveň objasní, v ktorých oblastiach môže EÚ podporovať vnútroštátne systémy ochrany detí, a ukáže osvedčené postupy pri starostlivosti o deti v cezhraničných, ako aj vo vnútroštátnych kontextoch.

Do online konzultácií, ktoré potrvajú do 3. júla, sa môžu zapojiť všetky osoby a organizácie, ktoré sa zaujímajú o ochranu detí.

Eurokomisárka pre spravodlivosť Viviane Redingová uviedla, že EÚ má povinnosť chrániť tých najzraniteľnejších v našej spoločnosti. A dodala, že po troch rokoch od predstavenia Programu EÚ v oblasti ochrany práv dieťaťa, sa slová menia na činy. Komisia úspešne splnila 11 prioritných opatrení v oblastiach, ako je súdnictvo, ktoré zohľadňuje potreby detí, ochrana detí, keď sú zraniteľné, ochrana detí pred násilím a rešpektovanie názorov dieťaťa.

„Nadišiel čas, aby sme našu činnosť zintenzívnili a zabezpečili, že politika EÚ a politika jednotlivých štátov budú podporovať systémy ochrany zohľadňujúce potreby detí,“ povedala Redingová.

V rámci EÚ sú za systémy ochrany detí zodpovedné predovšetkým jednotlivé členské štáty. EÚ má však mandát stanoviť spoločné pravidlá v oblastiach, v ktorých do hry vstupujú práva detí, napríklad ich práva v trestných konaniach, v oblasti voľného pohybu v rámci EÚ, práva v súvislosti s azylom alebo obchodovaním s ľuďmi. EÚ môže takisto zohrať úlohu v prípadoch, keď je potrebné zabezpečiť ochranu dieťaťa vo viacerých krajinách, napríklad keď sa maloleté dieťa bez sprievodu presúva z jednej krajiny do druhej, alebo keď je dieťa nezvestné.

V rámci konzultácií o systémoch ochrany detí, ktoré sa dnes začali, sa budú zhromažďovať názory zainteresovaných strán, aby EÚ mohla do konca roka 2014 vydať usmernenie pre členské štáty týkajúce sa tejto oblasti. V usmernení sa budú rozoberať jednotlivé existujúce nástroje EÚ, ktoré môžu mať vplyv na ochranu práv detí. Takisto sa v ňom navrhne, ako môžu štáty EÚ tieto nástroje lepšie využiť alebo zaviesť v rámci svojich systémov ochrany detí.

Komisia upozornila, že v EÚ každé štvrté dieťa žije v chudobe a čelí vysokému riziku vzniku ujmy. Deti tvoria každý rok štvrtinu žiadateľov o azyl, každý rok je hlásených 250.000 prípadov nezvestných detí, maloletí tvoria 15 percent identifikovaných obetí obchodu s ľuďmi a viac ako milión detí v Európe žije v inštitucionálnej starostlivosti.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) žab