EÚ spustila konzultácie zamerané na pomoc pri sporoch zmiešaných párov

Brusel 15. apríla (TASR) – Európska komisia (EK) upozornila dnes na právne problémy, s ktorými sa stále stretávajú medzinárodné páry (manželia rôznych štátnych príslušností) v EÚ, keď sa snažia vyriešiť cezhraničné spory týkajúce sa ich manželstva alebo opatrovania dieťaťa.

Zvyšujúca sa mobilita občanov v rámci EÚ má za následok narastajúci počet rodín, ktorých členovia majú rozličnú štátnu príslušnosť, žijú v rozličných krajinách únie alebo žijú v krajine, ktorej štátnym príslušníkom je len jeden z nich.

Komisia v správe venovanej tejto problematike upozornila, že pri delení rodiny je nutná cezhraničná justičná spolupráca. Tá by mala deťom poskytnúť bezpečné právne prostredie, vďaka ktorému budú môcť udržiavať vzťahy s oboma rodičmi alebo opatrovníkmi, ktorí môžu žiť v inom členskom štáte.

Exekutíva EÚ dnes odštartovala rozsiahlu verejnú konzultáciu o možných riešeniach, ako aj kampaň na zlepšovanie informovanosti o pomoci a pravidlách, týkajúcich sa delenia medzinárodných rodín.

Každý, kto má záujem, sa do konzultácie môže zapojiť do 18. júla na adrese: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/140415_en.htm.

„Rozpad rodiny je svojou povahou vždy ťažký. Keď k nemu dôjde v cezhraničnom kontexte, z dôvodu zložitej situácie vznikajú ďalšie právne problémy. Práve preto musíme zaviesť adekvátne pravidlá, vďaka ktorým sa páry budú môcť rozísť bez väčších problémov, najmä ak sa rozchod týka aj detí,“ eurokomisárka pre spravodlivosť Viviane Redingová.

V EÚ sú zavedené pravidlá na určenie súdu a na pomoc medzinárodným rodinám už od roku 2001, ale podľa komisárky je ich treba po 13 rokoch platnosti vylepšiť. Občania, právnici, sudcovia, národné orgány a mimovládne organizácie sa môžu vyjadriť k tomu, aký druh opatrení by EÚ mala prijať, aby sa medzinárodným párom uľahčil život.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) rsc