EÚ: SR a ďalších 17 krajín nesprávne uplatňuje pravidlá pre vodičské preukazy

Brusel 26. februára (TASR) – Európska komisia dnes v rámci pravidelného mesačného postupu proti členským štátom v prípadoch porušovania legislatívy Európskej únie prijala 276 rozhodnutí – vrátane 44 odôvodnených stanovísk a deviatich podnetov na súdne konanie, ktoré predložila Súdnemu dvoru Európskej únie.

Slovensko sa ocitlo v skupine 18 členských štátov, pri ktorých EK požaduje, aby správne uplatňovali pravidlá EÚ týkajúce sa vodičských preukazov.

Komisia vyzvala Belgicko, Bulharsko, Českú republiku, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Írsko, Litvu, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko a Taliansko, aby správne vykonávali smernicu EÚ o vodičských preukazoch z roku 2006.

V rámci aktualizovaných pravidiel týkajúcich sa vodičských preukazov sa okrem iného zaviedli nové kategórie vodičských preukazov a zladené obdobie platnosti vodičských preukazov a vytvorila sa sieť na výmenu informácií o vodičských preukazoch (RESPER). Tieto nové pravidlá pomôžu znížiť možnosť podvodu a sú zárukou slobodného pohybu vodičov EÚ a posilnenej bezpečnosti na cestách v Európe.

Žaloby na Súdny dvor EÚ sa týkajú Dánska, Grécka, Luxemburska, Nemecka, Portugalska, Rakúska, Slovinska a Talianska.

Dánsku hrozí súd za nesprávne transponovanie európskych pravidiel o bezpečnosti železničnej dopravy. Grécko čelí žalobe Európskej komisie, lebo nezabezpečilo primerané čistenie odpadových vôd, a Luxembursko a Rakúsko preto, že nedodržiavajú nariadenie EÚ o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave.

Portugalsko má pykať za to, že nezmenilo svoje predpisy o dani z registrácie dovezených vozidiel z druhej ruky, a Slovinsko, lebo nezabezpečilo, aby všetky jeho zariadenia fungovali v súlade s pravidlami EÚ týkajúcimi sa prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia. Štyri roky po vynesení rozsudku jedna veľká cementáreň ešte stále nemá potrebné povolenie a predstavuje hrozbu pre zdravie občanov. Komisia žiada o uloženie dennej pokuty vo výške 9009 eur, splatnej až do splnenia povinností, ako aj o uvalenie jednorazovej pokuty vo výške 1.604.603 eur.

Nemecko je vystavené dvom súdnym podaniam: raz kvôli vnútroštátnym pravidlám predaja pyrotechniky (vrátane zábavnej pyrotechniky), ktoré nie sú v súlade s právom EÚ, a po druhýkrát kvôli obmedzeniu oslobodenia od DPH pri spoločných službách.

Súd hrozí aj Taliansku, ktoré si nesplnilo povinnosti v súvislosti s riadením výberu poplatkov za nadprodukciu mlieka. Taliansko v období rokov 1995-2009 každý rok prekročilo svoje kvóty a zaplatilo Európskej komisii splatné dodatočné odvody za uvedené obdobie vo výške 2,3 miliardy eur.

Komisia tvrdí, že bez riadenia výberu poplatkov za nadprodukciu mlieka sa poškodzuje systém kvót a narúša hospodárska súťaž v neprospech výrobcov, ktorí svoje kvóty dodržali, ako aj výrobcov, ktorí svoje povinné dodatočné sumy odviedli.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) dem