SR neimplementovala smernicu o rovnosti pohlaví, má druhú výstrahu od EK

Bratislava/Brusel 3. júna (TASR) – Európska komisia zaslala dnes odôvodnené stanovisko Slovensku, pretože to zatiaľ nedokázalo plne vložiť smernicu týkajúcu sa dodržania rodovej rovnosti na pracovisku. Pokiaľ svoje záväzky Slovensko nesplní, hrozí mu konanie pred Súdnym dvorom európskych spoločenstiev.

Je to druhá fáza procesu, keď EK už v júni 2007 upozornila na medzery v zavedení príslušnej legislatívy. Komisia vo svojom liste zdôraznila, že v zamestnaní nemožno tolerovať žiadnu diskrimináciu na základe pohlavia s výnimkou tých pozícií, ktorých obsadenie si vyžaduje špecifické charakteristiky uchádzača.

"Slovensko doteraz neimplementovalo do svojho právneho systému stanovenie výnimiek, na ktoré smernica v odseku 3 odkazuje. Takisto slovenská legislatíva negarantuje pre matky, ktoré sa vracajú do zamestnania po materskej dovolenke, dodržanie rovnakých práv s tými, ktoré mali predtým, než odišli na materskú dovolenku," píše sa v odôvodnení.

Komisia pripomína, že termín na splnenie požiadaviek zahrnutia smernice do práva bol 5. október 2005. Slovensko má dva mesiace, aby sa vyjadrilo alebo vyhovelo požiadavkám EÚ, v opačnom prípade bude nasledovať žaloba na Európskom súdnom dvore.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny bude môcť podľa svojho hovorcu Michala Stuška na správu EK reagovať až po tom, ako bude na jeho pôdu doručená predbežne aspoň neoficiálnou cestou. Ide však podľa neho o úplne štandardný postup komisie pri komunikácii o vhodnosti transponácie svojich smerníc do legislatívneho prostredia jednotlivých členských štátov. Zároveň upozornil, že slovenská legislatíva už má cez antidiskriminačný zákon a Zákonník práce zabezpečenú aj povinnosť zaradiť zamestnanca po skončení materskej alebo rodičovskej dovolenky na jeho pôvodné miesto.

edi bar pa