EÚ stopla Rumunom rozvojové fondy v hodnote 500 miliónov eur

Brusel 25. októbra (TASR) – Európska komisia (EK) informovala dnes rumunské úrady o tom, že sa rozhodla prerušiť podporu v troch operačných programoch financovaných prostredníctvom štrukturálnych fondov EÚ. Komisia to zdôvodnila snahou "ochrániť celistvosť rozpočtu EÚ".

Rumunsko dostalo dva mesiace na nápravu nedostatkov, ktoré boli zistené v rozvojových operačných programoch Doprava, Regionálny rozvoj a Podpora ekonomickej konkurencieschopnosti a Životné prostredie.

Ide o bežnú procedúru, ktorej snahou je pri zistení vážnych nedostatkov v plnení programov zo strany členských štátov ochraňovať finančné záujmy európskych daňových poplatníkov.

Podľa zatiaľ nepotvrdených zdrojov by Rumunsko prišlo o 500 miliónov eur.

Rozhodnutie EK prišlo v dôsledku zistenia vážnych nedostatkov v oblasti verejného obstarávania, finančného riadenia a slabej kontroly v troch operačných programoch, ktorá nedokázala predísť podvodom a konfliktom záujmov.

Ak sa Rumunom podarí v stanovenom čase urobiť potrebné nápravy a presvedčiť Európsku komisiu o účinnosti týchto zmien, faktúry z uvedených operačných programov budú spätne preplatené.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) ed