Stúpol počet osôb, ktoré si o azyl žiadajú vo viacerých členských štátoch

Brusel 3. augusta (TASR) – Takmer štvrtina zo všetkých uchádzačov o azyl v Európskej únii to v minulom roku skúšala so žiadosťou vo viac než jednej členskej krajine.

Z dnes zverejnenej správy organizácie zabezpečujúcej európsku databázu odtlačkov prstov (EURODAC), vyplýva, že tento podiel je na úrovni 23,3 percent, kým v roku 2008 to bolo ešte číslo 17,5 percent. Databázu EURODAC využíva pri vyhodnotení žiadostí všetkých 27 členských krajín únie.

EURODAC spracoval v roku 2009 spolu 236.936 odtlačkov od osôb, ktoré hľadali útočisko v jednej z členských krajín EÚ. Z tohto počtu patrilo 31.071 odtlačkov osobám, ktoré prichytili pri ilegálnom prekročení hraníc, ďalších 85.554 pochádza od ľudí, ktorých úrady odhalili počas ilegálneho pobytu v jednej z členských krajín.

"Snažíme sa znižovať počet tých ľudí, ktorí to skúšajú s podaním žiadosti o azyl v niekoľkých krajinách EÚ. Prípad žiadateľa posudzuje len prvá krajina, v ktorej sa daná osoba uchádza o azyl. Je nepredstaviteľné, aby tú istú žiadosť hodnotilo desať krajín a prišlo sa k odlišným výsledkom. Ide aj o to, aby sme sa vyhli náporu na administratívne zložky, ale je to v prvom rade principiálna vec," komentoval správu hovorca komisárky pre vnútorné záležitosti Michele Cercone.

(spravodajca TASR Silvester Balog) bar