EÚ: Trio predsedníckych krajín otvára novú kapitolu v dejinách únie

Brusel/Bratislava 7. januára (TASR) – Veľvyslanec Španielskeho kráľovstva na Slovensku José Ángel López Jorrin dnes na tlačovej konferencii v Bratislave predstavil program španielskeho predsedníctva Európskej únie na prvý polrok 2010. Bude hektické, zhodli sa prítomní hostia.

Španielske kráľovstvo tvorí nové trio predsedníctiev EÚ spolu s Belgickom a Maďarskom. Belgické kráľovstvo prevezme predsedníctvo v druhom polroku 2010 a Maďarsko na ďalších šesť mesiacov od 1. januára 2011.

Španielskeho veľvyslanca Lópeza Jorrina dnes v priestoroch Zastúpenia Európskej komisie na Palisádach preto sprevádzal belgický veľvyslanec Alain Cools a maďarský veľvyslanec Antal Heizer. Predložili spoločný program tria predsedníctiev, ktoré budú koordinovať záležitosti EÚ počas nasledujúcich 18 mesiacov – už v súlade s Lisabonskou dohodou. Tá vstúpila do platnosti 1. decembra 2009.

Uvedené trio predsedníctiev prichádza v čase, keď EÚ začína novú kapitolu vo svojich dejinách, keďže bude prvýkrát fungovať podľa Lisabonskej zmluvy. Na čele bloku bude teda stáť predsedajúca krajina, nový predstavitelia EÚ ako napríklad prezident, nový europarlament a nová eurokomisia.

Súčasné trio dobre vystihuje motto „Zjednotení v rozmanitosti“. Uviedla to na tlačovej konferencii Andrea Elscheková-Matisová, vedúca Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, a dodala: „Budú to hektické predsedníctva.“ Upozornila tiež na zaujímavosť, že trio tvorí zakladajúci člen EÚ Belgicko, jej 25-ročný člen Španielsko a nový členský štát Maďarsko, ktoré do bloku vstúpilo v roku 2004.

Všetci traja ambasádori vyzdvihli dôležitosť formátu trio predsedníctiev, ktorý zaručí kontinuitu a koherenciu práce troch nadchádzajúcich predsedníctiev. Spoločný program na nasledujúcich 18 mesiacov predstavilo Španielsko, Belgicko a Maďarsko aj Rade ministrov zahraničných vecí EÚ v Bruseli 7. a  8. decembra 2009.

Veľvyslanec López Jorrin sa v príhovore poďakoval Švédsku, ktoré predsedalo EÚ doposiaľ, za vynikajúco odvedenú prácu. Keď Jorrin predstavoval hlavné priority predsedníctva Španielska na nasledujúcich šesť mesiacov, vyzdvihol najmä upevňovanie základných princípov EÚ – slobody, spravodlivosti a solidarity. Predsedníctvo Španielska sa bude podľa jeho slov snažiť zlepšiť takisto podporu mládeže, zvýšiť rovnosť pohlaví a bezpečnosť, bojovať proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu.

Hlavné priority zhrnul španielsky veľvyslanec do štyroch oblastí. Prvou je efektívna implementácia Lisabonskej zmluvy, ktorá by mala napomôcť priblíženiu EÚ jej občanom a mala by zefektívniť ochranu ich záujmov. Druhou prioritou je dosiahnutie ekonomického ozdravenia pre Európu, pričom sa bude podporovať model udržateľného rastu, schopného vytvárať početnejšie a lepšie pracovné miesta. Treťou prioritou je posilňovanie koncepcie európskeho občianstva tak, aby sa prispôsobilo potrebám 21. storočia. Štvrtou prioritou je posilnenie Európy ako globálneho hráča. V tejto oblasti sa Španielsko bude snažiť o poskytnutie ďalších impulzov na rozširovanie EÚ, posilniť rozvoj spolupráce EÚ a pevne ustanoviť Európsku službu pre vonkajšiu činnosť.

Belgický veľvyslanec Alain Cools na tlačovej konferencii uviedol, že jeho krajina po prevzatí predsedníctva EÚ od Španielska bude pokračovať v známej belgickej tradícii – bude podporovať „dobré kompromisy“. Zároveň sa Belgicko podľa jeho slov bude snažiť o implementáciu Lisabonskej zmluvy tak, aby obdobie prechodu na jej uplatňovanie trvalo čo najkratšie. Veľvyslanec zároveň zdôraznil, že jeho krajina využije skúsenosti z predchádzajúceho predsedníctva EÚ v čase teroristických útokov na USA 11. septembra 2001 a teda sa bude držať hesla „treba byť pripravený na neočakávané“. Cools vysvetlil: „Treba byť pružný v extrémnych situáciách, v prípadných budúcich krízach.“

Maďarský veľvyslanec v SR Antal Heizer uviedol, že jeho krajina v čase predsedníctva EÚ v prvom polroku 2011 sa bude zasadzovať o vstup Chorvátska do únie, lebo z pohľadu Maďarska je dôležité. Vyjadril tiež nádej, že úspešne sa skončia aj snahy Turecka, Macedónska, Čiernej Hory a Albánska o členstvo v EÚ. Heizer zdôraznil, že Budapešť bude podporovať rozšírenie schengenského priestoru o Rumunsko a Bulharsko. Tiež sa bude zaoberať otázkou čistej vody, Dunajskou stratégiou a podporovaním rozmanitosti v EÚ.

Viac informácií o programe nového španielskeho predsedníctva EÚ nájdete na webovej stránke: http://www.eu2010.es/

UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam

jam ed