EÚ uberá z plynu v rozširovaní o balkánske krajiny

olli rehn, rozširovanie, komisia

Pozadie:

Z krajín západného Balkánu, ktoré sa momentálne nachádzajú na zozname štátov, o ktoré bude EÚ najbližšie rozšírená, len Chorvátsko a Macedónsko dosiahli status kandidátskych krajín a rokujú o pristúpení. Medzi ostatné západobalkánske krajiny, ktoré dosahujú pokroky smerom k európskemu členstvu sú Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna hora, Srbsko a Kosovo.

Otázky:

Správa EK o rozširovaní z 8. novembra 2006 odporúča zlepšiť „kvalitu prístupového procesu“. Medzi ponaučenia, ktoré si Únia vzala, patrí dôslednejšie vyžadovanie plnenia kritérií zavedením univerzálnych meradiel, akými sú reforma súdnictva a boj korupcii ešte v prvotnom štádiu.

Komisár pre rozšírenie Olli Rehn zopakoval predošlé stanovisko Predsedu EK José Manuela Barrosa, keď uviedol, že je nevyhnutné vykonať inštitucionálnu reformu EÚ pred akýmkoľvek ďalším rozširovaním. Komisia sa zdržala zverejnenia časového harmonogramu pre budúce rozširovanie.

Chorvátsko je jednou z najvyspelejších balkánskych krajín, ktorá veľmi dobre odštartovala prístupové rokovania, avšak správa tiež zdôrazňuje, že ho ešte veľa práce. Týka sa to predovšetkým reformy súdnictva, boja proti korupcii, ekonomických reforiem a trvalej spoluprácu s Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu (ICTY).

Macedónsko, ktoré je kandidátskou krajinou od decembra 2005, prešlo niekoľkými významnými reformami. Komisia však vníma i spomalenie tohto pokroku od roku 2006. 

Jedným z najdôležitejších problémov, ktoré chce EÚ riešiť, je status Kosova. Rehn žiada politicky a právne jasný status, aby mohli byť otvorené rozhovory o Stabilizačnej a asociačnej dohode (SAA). 

Srbsko bolo skritizované za jeho postoj k ašpiráciám Kosova stať sa nezávislou politickou jednotkou, ale Komisia ho tiež pochválila za spoluprácu pri zvládaní hladkého prechodu Čiernej hory k nezávislosti.

Čierna hora začala vyjednávania o SAA, ale správa uvádza, že krajina musí ešte zapracovať na posilnení svojich inštitúcií a pokračovať v spolupráci s ICTY.

Albánsko podpísalo SAA v júni 2006, no doteraz nebola implementovaná a tiež sú nevyhnutné zlepšenia v oblasti demokracie a vlády zákona, ako aj v boji proti organizovanému zločinu a korupcii.

Je možné, že Bosna a Hercegovina bude schopná uzavrieť SAA do konca tohto roka, uviedol Rehn, ale taktiež musí vynaložiť úsilie v reformách a spolupráci s ICTY.

Pozície:

Britský minister pre európske záležitosti, Geoff Hoon, podčiarkol, že jeho krajina podporuje žiadosť Macedónska o členstvo v EÚ. Povedal: „Chceme vidieť Macedónsko v EÚ a je jasné, že čím rýchlejšie prebehnú reformy, tým rýchlejšie bude môcť krajina vstúpiť do EÚ.“

Chorvátsky premiér, Ivo Sanader, sa pre agentúru AP vyjadril, že jeho vláda považuje kritické postrehy Komisie za výzvu pre doriešenie ostávajúcich problémov.

Macedónska vláda vyjadrila svoju spokojnosť so správou Komisie a myslí si, že reflektuje skutočnú situáciu v krajine. Podpredsedníčka vlády pre európsku integráciu, Gabriela Konevska-Trajkovska, uviedla: „Správa poslúži ako pozitívny rámec, v ktorom budeme realizovať svoje priority počas nasledujúceho obdobia.“ Dodala: „Nemôžeme očakávať presný dátum spustenia prístupových rokovaní, pokiaľ máme také množstvo neurovnaných problémov.“

Hlavný vyjednávač SAA za Bosnu a HercegovinuIgor Davidovic, uviedol: „Ak chceme úspešne doviesť do konca rokovania o SAA, ak chceme hlbšie vzťahy s Európou a väčšie šance v EÚ, potom musíme zlepšiť svoj celkový imidž a obdržať dobrú známku – akou by bola napríklad pozvánka do EÚ.“