EÚ: Učebnica o EÚ prišla do stredných škôl až 10 rokov po vstupe SR do únie

Bratislava 28. apríla (TASR) – Slovenskí stredoškoláci dostali prvú učebnicu o Európskej únii (EÚ) až v roku, keď Slovensko oslavuje 10. výročie vstupu do únie. Stredoškolskú učebnicu s názvom Európska únia: Najväčší projekt starého kontinentu distribuovali podľa riaditeľa tlačového odboru ministerstva zahraničných vecí Petra Suska začiatkom tohto roka do 708 stredných škôl v náklade 50.000 kusov.

„Zámerom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR bolo vyriešiť absolútne nedostatočné pokrytie európskej tematiky v stredoškolských osnovách. Doteraz neexistovali špeciálne učebnice venované Európskej únii, táto je prvá,“ povedal pre TASR Susko.

Ministerstvo zahraničných vecí učebnicu obstaralo vlani. Autormi novej 88-stranovej učebnice sú Daniel Klimovský, Daniela Nováčková a René Pawera. Žiaci sa z nej dozvedia o vzniku EÚ, histórii novodobej európskej integrácie, inštitúciách a práve EÚ, jej vnútornom trhu, rozpočtovej politike či kultúrnej rôznorodosti.

Rezort školstva neplánuje zaviesť samostatný predmet, v rámci ktorého by sa žiaci učili o únii. „Nakoľko považujeme zapracovanie témy o EÚ do vzdelávania v základných a stredných školách za dostatočné, o zavedení samostatného povinného vyučovacieho predmetu neuvažujeme. Školy si môžu v rámci disponibilných hodín predmet s týmto zameraním vytvoriť,“ uviedol hovorca ministra školstva Michal Kaliňák.

Dnes sa žiaci na základných školách učia o únii najmä na hodinách dejepisu, geografie a občianskej náuky. „V stredných školách problematika existuje v platných štátnych vzdelávacích programoch,“ povedal Kaliňák. Tu sa vyučuje najmä v rámci predmetu občianska náuka, ale žiaci sa s problematikou môžu stretnúť aj na slovenčine či v rámci prírodovedných predmetov. Na niektorých stredných školách majú samostatný predmet Európske štúdiá. Jednou z takýchto škôl je napríklad bratislavské Gymnázium na Pankúchovej, kde môžu študenti z tohto predmetu aj maturovať.

maš ed