Únia poskytne potraviny pre najchudobnejších v hodnote asi pol miliardy eur

Brusel 4. októbra (TASR) – Počas budúceho roka bude využívať Program pomoci pre osoby v núdzi dvadsiatka členských štátov, pričom Česká republika sa doň zapojí prvýkrát. Riadiaci výbor pre jednotnú organizáciu spoločného trhu hlasoval o plánoch potravinovej pomoci predložených členskými štátmi v rámci tohto programu.

Program bol pôvodne určený na distribúciu nadbytočných zásob poľnohospodárskych výrobkov, ale v polovici 90. rokov minulého storočia ho upravili, aby za určitých okolností bolo možné doplniť intervenčné zásoby aj prostredníctvom nákupov na trhu.

Tento rok existujúce zásoby (obilniny, sušené mlieko, obmedzené množstvá masla) prevažne pokrývajú potreby plánu na rok 2011, takže nákupy na trhu sú nutné iba v obmedzenej miere. Na plán sa vyčlenil rozpočet vo výške 500 miliónov eur podobne ako v rokoch 2009 a 2010. O prijatí plánu na rok 2011 rozhodne komisia v blízkej budúcnosti.

Potraviny pre najodkázanejšie osoby v rámci spoločenstva boli po prvý raz bezplatne distribuované počas mimoriadne studenej zimy v roku 1986/1987, keď sa vzhľadom na naliehavosť situácie odovzdali nadbytočné poľnohospodárske výrobky charitatívnym organizáciám členských štátov, aby ich tie posunuli ďalej k osobám na ne odkázaných. Následne toto opatrenie nadobudlo trvalý charakter a jeho zdrojom sa stali tzv. núdzové zásoby. Tento program umožňoval členským štátom, aby uvoľnili verejné zásoby nadbytočných potravín a použili ich ako potravinovú pomoc.

Proces reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP), ktorý sa začal začiatkom 90. rokov 20. storočia s cieľom drasticky znížiť núdzové zásoby únie, však prispel aj k tomu, že za určitých okolností sa povoľujú nákupy na trhu. Trvalé zníženie intervenčných zásob však viedlo k vypracovaniu návrhu reformy programu, ktorá má zabezpečiť, aby sa program prispôsobil vývoju CAP a aby sa zlepšila jeho účinnosť, pokiaľ ide o najodkázanejšie osoby.

Účasť členských štátov na programe je dobrovoľná, pričom komisia každoročne prijíma nový plán. Pomoc sa obyčajne poskytuje rôznym kategóriám osôb žijúcich v chudobe vrátane rodín v ťažkej situácii, starším ľuďom s nedostatočnými prostriedkami, bezdomovcom, zdravotne postihnutým osobám, deťom v ohrození, migrujúcim pracovníkom a žiadateľom o azyl.

Členské štáty pritom spolupracujú s charitatívnymi organizáciami či miestnymi sociálnymi službami. Podľa najnovších odhadov priemerne 17 percent populácie Európskej únie žije pod hranicou alebo na hranici chudoby, a teda trpí potravinovou chudobou, to znamená, že si napríklad nemôžu dovoliť vyvážené jedlo každý druhý deň. Slovensko požiadalo cez svoj národný plán z dostupných zdrojov o 45.000 ton obilia, napríklad v prípade Francúzska, ktoré požiadalo o najviac obilia zo zapojených 20 členských krajín, je toto číslo 491.108.

(spravodajca TASR Silvester Balog) juh