EÚ: Úniu čakajú veľké zmeny, sankcie budú mať ale cieľ prevencie, tvrdí Kažimír

Brusel 21. mája (TASR) – Európsku úniu čakajú veľké zmeny z hľadiska navodenia stratenej finančnej stability, nové pravidlá spoločne s možnými sankciami však pre hospodárske riadenie nebudú mať represívny, ale preventívny charakter. Povedal to po úvodnom stretnutí operačnej skupiny pre riešenie finančnej budúcnosti EÚ štátny tajomník Ministerstva financií SR Peter Kažimír, ktorý Slovensko na zasadnutí reprezentoval.

„Rozišli sme sa s pocitom, že nás čaká zmena. Európske krajiny sa dohodnú na takých zmenách, ktoré pomôžu navrátiť kredibilitu eura a stabilitu celej Európskej únie,“ konštatoval Kažimír.

Zástupcovia finančných šéfov krajín dostali na stôl dnes návrh riešenia zložitého problému hospodárskeho riadenia z troch zdrojov – zhodnotili rozsiahly nemecký návrh, doplnený o predstavy komisie a predsedu Európskej rady Hermana Van Rompuya. Nemecká strana predložila rozsiahly koncept zhrnutý do deviatich bodov, dohoda na jeho čiastkových aspektoch však cieľ operačnej skupiny dnes ešte nepredstavovala.

„Podporujeme nemecký návrh vo všetkých detailoch, jednoznačne voláme po vymožiteľných sankciách. Vnímame sa ako krajina, ktorá pred vstupom do eurozóny musela splniť určité pravidlá a je odhodlaná plniť ich aj naďalej,“ predostrel slovenský náhľad Kažimír.

Nemecký dokument predstavuje okrem posilnenia fiškálnej disciplíny aj niekoľko sankcií, ktoré by mali byť varovným prstom, aby si svoje záväzky vyplývajúce z členstva v eurozóne štáty plnili. V návrhu ide konkrétne napríklad o stratu hlasovacieho práva v Rade EÚ po dobu jedného roka, pokiaľ daná krajina ani napriek varovaniam nebude schopná ustrážiť si svoju rozpočtovú politiku, ultimátom by malo byť zahrnutie „riadeného bankrotu“ do prijatých záverov. Všetky sankcie je však podľa Kažimíra potrebné vnímať skôr ako hrozbu, než ako skutočný trest.

„Je dôležité pochopiť, že ide o preventívne sankcie, nik nemá záujem trestať krajiny, ktoré sa teraz dostali do problémov. Ide o pravidlá, ktoré budú platiť desiatky rokov a majú mať preventívny charakter,“ mienil Kažimír.

Český námestník ministra financií Tomáš Zídek mal na rokovaní pocit, že naprojektovanie vhodného sankčného mechanizmu bude jedným z najväčších problémov a bodom, kde hľadanie konsenzu prinesie ťažkosti.

„Nemôžeme vymýšľať opatrenia, ktoré idú proti Lisabonskej zmluve. Vylúčenie štátov z hlasovania na Rade napríklad – takéto záležitosti sú nad rámec. Všeobecne, sankcie majú veľkú podporu, ale všetci si myslia, že na nich bude ešte veľmi veľa práce. Znižovanie podpory z kohézneho fondu a na štrukturálnu politiku má podľa veľa krajín kontraproduktívny charakter, musia sa nájsť iné scenáre,“ priblížil rokovania Zídek.

Súčasťou operačnej skupiny, ktorá prioritne rieši zložitú situáciu verejných financií v eurozóne, sú aj štáty mimo Európskej menovej únie, ktorých sa priamo toto úsilie únie o „economic governance“ v súčasnosti nemusí výsostne týkať.

„Väčšina návrhov sa týka štátov eurozóny, ale keďže skôr či neskôr každý z nás smeruje do menovej únie, pracujeme aj my s tým ako s niečím, čo sa nás bezprostredne týka,“ priblížil situáciu Česka i ďalších 10 krajín Zídek.

UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukové záznamy.

(spravodajca TASR Silvester Balog) pop