EÚ upozornila na spojitosť zamestnanosti so starostlivosťou o deti

Brusel 3. júna (TASR) – Členské štáty EÚ musia vynaložiť väčšie úsilie na opatrenia týkajúce sa starostlivosti o deti, ak chcú do roku 2020 dosiahnuť cieľ 75-percentnej miery zamestnanosti. Uvádza sa to v dnes zverejnenej správe Európskej komisie (EK).

Ciele v oblasti dostupnosti a prístupnosti služieb starostlivosti o deti, dohodnuté na úrovni únie, doteraz podľa správy splnilo len osem krajín. Podľa takzvaných barcelonských cieľov schválených lídrami EÚ v roku 2002, by sa starostlivosť o deti mala poskytovať 90 percentám detí vo veku od troch rokov do veku povinnej školskej dochádzky a 33 percentám detí mladším ako tri roky.

"Každý rodič dobre vie, že prístupné a cenovo dostupné služby starostlivosti o deti sú zásadné nielen pre rozvoj dieťaťa, ale aj pre pracovný život rodičov. Aj napriek tomu sa ciele v starostlivosti o dieťa podarilo dosiahnuť menej ako tretine členských štátov, uviedla eurokomisárka pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo Viviane Redingová.

Komisárka upozornila členské štáty EÚ, že opatrenia týkajúce sa starostlivosti o deti by sa nemali vnímať ako náklady, ale ako investíciu do budúcnosti.

Údaje za rok 2010 ukazujú, že väčšina krajín EÚ svoje ciele v oblasti starostlivosti o deti nesplnila. V oboch vekových kategóriách (0 – 3 roky, 3 roky – povinná školská dochádzka) ich splnilo len osem krajín: Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Holandsko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko a Švédsko.

Čerstvé údaje za rok 2011 ukazujú pokles v oblasti poskytovania starostlivosti o staršie deti, čo znamená, že niektoré krajiny, ktoré tento cieľ v roku 2010 splnili, sa teraz nachádzajú pod hranicou 90 percent (Španielsko, Holandsko a Írsko).

Politiky pre vytvorenie lepšej rovnováhy medzi súkromným a pracovným životom – najmä služby starostlivosti o deti – sú kľúčové pre presadzovanie zamestnanosti žien. Komisia preto v rámci špecifických odporúčaní pre členské štáty z 29. mája adresovala 11 krajinám, vrátane Slovenska, zlepšenie opatrení v oblasti zamestnanosti žien, dostupnosti a kvality starostlivosti o deti a celodennej školskej starostlivosti a služieb stráženia detí.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) rsc