EÚ upozornila SR na nedostatky v sociálnom zabezpečení, súd zatiaľ nehrozí

Bratislava/Brusel 24. októbra (TASR) – Európska komisia (EK) predstavila dnes najnovší súhrn porušení právnych predpisov zo strany členských štátov EÚ. Brusel má výhrady voči Slovensku v oblasti sociálneho zabezpečenia – nejde však o prípad, ktorý bude predložený na začatie konania Súdnemu dvoru v Luxemburgu. Slovensko má dva mesiace na to, aby súdnemu konaniu predišlo.

EK v mesačnom súhrne rozhodnutí o porušení právnych predpisov sleduje právne kroky proti členským štátom za nedodržanie ich záväzkov, vyplývajúcich z právnych predpisov EÚ. Cieľom týchto rozhodnutí, ktoré sa týkajú mnohých odvetví, je zabezpečiť správne uplatňovanie právnych predpisov EÚ v prospech občanov a podnikov. Komisia dnes prijala 162 rozhodnutí, vrátane 25 odôvodnených stanovísk, a desať návrhov na začatie konania, ktoré predložila Súdnemu dvoru Európskej únie.

V kategórii odôvodnených stanovísk Európska komisia požiadala Slovensko, aby zabezpečilo, že osoby poistené v slovenskom systéme sociálneho zabezpečenia, ktoré majú bydlisko na území iného členského štátu, môžu čerpať dávky pre ťažko zdravotne postihnutých.

Odmietnutím poskytovať tieto dávky osobám, ktoré žijú v iných členských štátoch, Slovensko porušuje svoje povinnosti podľa právnych predpisov EÚ (čl. 48 Zmluvy o fungovaní EÚ), a zároveň odopiera ťažko zdravotne postihnutým osobám dávky, na ktoré majú nárok.

Komisia sa domnieva, že slovenský peňažný príspevok na opatrovanie, peňažný príspevok na osobnú asistenciu a peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov pre ťažko zdravotne postihnuté osoby by sa mali poskytovať oprávneným osobám aj vtedy, ak žijú mimo Slovenska.

Žiadosť má podobu odôvodneného stanoviska v súlade s konaním o porušení právnych predpisov EÚ. Ak Slovensko v lehote dvoch mesiacov neoznámi Európskej komisii opatrenia na zabezpečenie dodržiavania týchto povinností podľa práva EÚ, komisia môže rozhodnúť o predložení veci Súdnemu dvoru EÚ.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) dem