EÚ upozorňuje na pokračujúce protekcionistické trendy jej obchodných partnerov

Brusel 2. septembra (TASR) – Celosvetové úsilie zamerané na boj proti obchodnému protekcionizmu musí byť posilnené v záujme ochrany krehkého ekonomického oživenia po celom svete. Uvádza sa v dnes vydanej správe Európskej komisie (EK).

Správa EK uvádza, že v priebehu minulého roka bolo zavedených 150 nových obchodných obmedzení, zatiaľ čo iba 18 predtým existujúcich bariér bolo odstránených. Od októbra 2008, keď EK začala sledovať globálne protekcionistické tendencie, bolo identifikovaných takmer 700 nových obmedzujúcich obchodných opatrení. Hoci ide o pomalší trend, než tomu bolo v rokoch 2011 a 2012, a aj napriek známkam oživovania globálnej ekonomiky, EK konštatuje, že vlani došlo k znepokojujúcemu nárastu opatrení, ktoré pôsobia rušivo pre medzinárodný obchod.

"Každý z nás musí dodržiavať daný záväzok bojovať proti protekcionizmu. Je znepokojujúce vidieť, že toľko nových obmedzujúcich opatrení bolo schválených a prakticky žiadne nebolo zrušené," uviedol v tejto súvislosti eurokomisár pre obchod Karel De Gucht. Komisár pripomenul, že skupina G20 sa už dávno dohodla na praktikách proti protekcionistickým tendenciám, pretože v dlhodobom horizonte protekcionizmus ubližuje globálnemu hospodárskemu oživeniu. Obchodný protekcionizmus bude dôležitým bodom na programe rokovania summitu G20, ktorý sa bude konať v Petrohrade koncom tohto týždňa (5. a 6. septembra).

Podľa správy EK vlani došlo k prudkému nárastu využívania ochranných opatrení uplatňovaných priamo na hranici, a to najmä v podobe dovozných ciel. "Rekordérmi" v tejto oblasti boli Brazília, Argentína, Rusko a Ukrajina.

Obchodní partneri EÚ aj naďalej používali stimulačné opatrenia, predovšetkým na podporu vývozu. Niektoré z nich majú podobu komplexných, dlhodobých a vysoko deformujúcich balíkov v oblasti hospodárskej súťaže.

Komisia upozornila, že niektoré krajiny aj naďalej chránili časť svojich domácich odvetví pred zahraničnou konkurenciou v neprospech spotrebiteľov. Najvýraznejším príkladom je Brazília a Indonézia.

V poradí už desiata "Správa EÚ o potenciálnych obchodných reštrikčných opatreniach" poskytuje prehľad o najnovšom vývoji v oblasti prijímania opatrení, ktoré môžu poškodiť obchodné vzťahy medzi EÚ a jej hlavnými obchodnými partnermi. Správa sa zamerala na obdobie od 1. mája 2012 do 31. mája 2013.

(spravodajca TASR Jarom1ír Novak) pop