EÚ určila desať oblastí na posilnenie boja proti terorizmu a extrémizmu

Brusel 15. januára (TASR) – Terorizmus a násilné extrémistické činnosti sa stále vyvíjajú a sú vážnou a rastúcou hrozbou pre EÚ. Uviedla dnes Európska komisia (EK) vo vyhlásení, v rámci ktorého určila desať oblastí, kde EÚ a členské štáty musia posilniť opatrenia, aby sa zabránilo všetkým formám extrémizmu.

Komisia upozornila, že zapojené do týchto aktivít sú nielen organizované skupiny, ale čoraz častejšie aj malé skupiny alebo izolovaní jedinci s rôznymi zámermi. Zároveň narastá vplyv internetového prostredia pre propagandistické účely a nábor nových členov extrémistických skupín.

Exekutíva EÚ tiež skonštatovala, že sa zvyšuje počet Európanov, ktorí cestujú do zahraničia za účelom vojenského výcviku a bojov vo vojnových zónach, čo vplýva na ich radikalizáciu, a tieto osoby po návrate domov môžu predstavovať hrozbu pre našu bezpečnosť.

"Žiadna krajina nie je ušetrená pred hrozbou násilného extrémizmu. Avšak len málo členských štátov EÚ vníma túto rastúcu hrozbu. Je potrebné, aby sme prijali rázne a preventívne opatrenia na boj proti extrémizmu vo všetkých jeho formách," uviedla eurokomisárka pre vnútorné záležitosti Cecilia Malmströmová.

Navrhované opatrenia EK zahŕňajú okrem iného vytvorenie európskeho centra pre skúmanie extrémizmu, školenie pre odborníkov, ktorí prichádzajú do kontaktu s extrémistami a finančnú podporu pre projekty využívajúce moderné komunikačné nástroje pre boj proti teroristickej propagande.

Komisia vyzvala členské štáty, aby zaviedli programy zamerané na členov extrémistických skupín, aby sa vzdali násilia a ideológie, ktorú podporujú. Členské štáty EÚ boli vyzvané, aby vypracovali právne rámce, zahŕňajúce aj účasť mimovládnych organizácií, bezpečnostných služieb a expertov s cieľom prijať účinnejšie opatrenia na predchádzanie násilného extrémizmu a terorizmu.

Súbor desiatich odporúčaní je výsledkom dvoch rokov pôsobenia Siete pre zvyšovanie povedomia o radikalizácii (RAN), zriadenej EK v roku 2011. Táto sieť združuje 700 odborníkov a profesionálov na problémy extrémizmu a terorizmu z celej Európy.

V období rokov 2014-2017 chce Európska komisia vyčleniť 20 miliónov eur na aktivity centra pre skúmanie extrémizmu a na ďalšie aktivity súvisiace s prevenciou extrémizmu, vrátane činnosti RAN a podporných programov realizovaných zo strany členských štátov únie.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) zsl