EÚ: USA dodržujú dohody o sledovaní financovania terorizmu a o transfere údajov

Brusel 27. novembra (TASR) – Európska komisia dnes schválila správu hodnotiacu Program na sledovanie financovania terorizmu (TFTP) a správu o spoločnom preskúmaní dohody o evidencii mien cestujúcich (PNR) uzavretú s USA.

Exekutíva EÚ hodnotila význam finančných údajov získaných podľa dohody medzi EÚ a USA o programe TFTP a spôsob, akým americké úrady využívajú údaje z PNR v rámci boja so závažnou trestnou činnosťou a terorizmom. EK schválila oznámenie o európskom systéme na sledovanie financovania terorizmu, pričom dospela k záveru, že zriadenie takéhoto systému sa v tejto fáze nepredpokladá.

"Dohody o programe TFTP a PNR upravujú výmenu a používanie osobných údajov a účinne zaručujú ochranu základných práv európskych občanov. Veľmi vážne berieme tvrdenia o údajnom prístupe USA k finančným údajom databázy Swift mimo rozsahu dohody o programe TFTP a na základe svojho záväzku Európskemu parlamentu a európskym občanom sme požiadali Spojené štáty o vysvetlenie tejto záležitosti," uviedla eurokomisárka pre vnútorné záležitosti Cecilia Malmströmová.

Komisárka víta uistenie vlády USA zo stretnutia v Bielom dome 18. novembra o tom, že americká strana neporušila dohodu o TFTP a naďalej ju v plnom rozsahu dodržuje.

Malmströmová však dodala, že v záujme presadzovania práv občanov EÚ bude EK aj naďalej pozorne sledovať plnenie dohôd medzi EÚ a USA o prenose osobných údajov. Ďalšie preskúmanie TFTP sa podľa jej slov uskutoční skôr ako sa plánovalo, a to už na jar 2014.

EK v správe o význame údajov získaných v rámci programu pre vyšetrovanie teroristických činov dospela k záveru, že priniesol dôležité spravodajské informácie, ktoré pomohli odhaliť pripravované teroristické útoky a vystopovať ich páchateľa.

Informácie získané v tomto programe boli použité napríklad pri vyšetrovaní teroristického útoku na bostonský maratón v apríli 2013, hrozieb počas olympijských hier v Londýne či výcviku teroristov pochádzajúcich z krajín EÚ v Sýrii.

Údaje z programu TFTP ponúkajú pohľad do finančných podporných sietí teroristických organizácií a odhaľujú nové cesty financovania terorizmu aj osoby doň zapojené v USA, EÚ a vo svete. Pre členské štáty EÚ a Europol sú tieto informácie užitočné, pretože poskytujú vodidlá pre vyšetrovanie. Za ostatné tri roky podali členské štáty a EÚ celkovo 158 žiadostí, na základe ktorých získali z programu TFTP 924 vodidiel.

EK na žiadosť Európskeho parlamentu a Európskej rady hodnotila možnosti pre vytvorenie európskeho systému na sledovanie financovania terorizmu. Každá možnosť bola posúdená najmä z hľadiska ochrany základných práv, jej potrebnosti, primeranosti a nákladovej efektívnosti. EK dospela k záveru, že v tejto fáze potreba vytvoriť takýto systém v Únii nie je jasne preukázaná a upozornila, že na získanie údajov na pôde EÚ by bolo nutné zriadiť a spravovať novú databázu obsahujúcu všetky informácie o finančných prevodoch uskutočňovaných občanmi EÚ.

O prípadnom vytvorení programu EÚ na sledovanie financovania terorizmu budú musieť rozhodnúť Európsky parlament a Rada EÚ pre vnútorné záležitosti.

Ohľadom dohody PNR EK konštatovala, že americké úrady plnia svoje povinnosti, pokiaľ ide o právo cestujúcich na prístup do databázy, a zaviedli mechanizmy pravidelného dohľadu zabraňujúcu nelegálnemu nakladania s údajmi. Maskovanie a mazanie citlivých údajov sa dodržiava a prenos údajov agentúram vnútri USA a tretím krajinám prebieha podľa dohody. Ďalšie spoločné preskúmanie PNR by sa malo uskutočniť v prvej polovici roka 2015.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) hy