EÚ útočí na nezamestnanosť cez spoluprácu verejných služieb zamestnanosti

Brusel 17. júna (TASR) – Európska komisia (EK) dnes oznámila, že vypracovala návrh rozhodnutia s cieľom pomôcť verejným službám zamestnanosti v krajinách EÚ maximalizovať ich účinnosť prostredníctvom užšej spolupráce. Zámerom je lepšie reagovať na potreby nezamestnaných a podnikov.

Komisia konštatovala, že verejné služby zamestnanosti v členských štátoch EÚ zohrávajú kľúčovú úlohu pri pomoci asi 26 miliónom nezamestnaných v Európe získať prácu.

Účinné verejné služby zamestnanosti sú nevyhnutné na to, aby členské štáty mohli vykonávať politiky zamestnanosti, ako je systém záruk pre mladých. Verejné služby zamestnanosti majú dobré predpoklady na to, aby poskytovali jednotlivým uchádzačom o zamestnanie informácie týkajúce sa odborného vzdelávania, učňovskej odbornej prípravy, stáže a ďalších vzdelávacích možností prispôsobených ich situácii a požiadavkám zamestnávateľov.

Verejné služby zamestnanosti sú podľa správy EK nevyhnutné aj pri zabezpečovaní väčšej vyváženosti medzi uchádzačmi o zamestnanie ponúkajúcimi osobitné zručnosti a zamestnávateľmi, ktorí hľadajú tieto zručnosti.

Z najnovšieho vydania Európskeho monitoru voľných pracovných miest vyplýva, že napriek rekordnej nezamestnanosti v Európe ostalo 1,7 milióna voľných pracovných miest v EÚ neobsadených.

„Zlepšenie efektívnosti a účinnosti verejných služieb zamestnanosti, ktoré musia zohrávať kľúčovú úlohu v aktívnych politikách trhu práce, je nevyhnutné na riešenie vysokej nezamestnanosti. Tento návrh by pomohol verejným službám zamestnanosti plniť túto základnú úlohu,“ uviedol eurokomisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie László Andor.

Sieť verejných služieb zamestnanosti by mala podporovať aj praktické vykonávanie politík v oblasti zamestnanosti zo strany členských štátov. Významným príkladom je vykonávanie systému záruk pre mladých, kde sa členské štáty vyzývajú, aby zabezpečili, že mladí ľudia dostanú ponuku práce, ďalšieho vzdelávania, učňovskej odbornej prípravy alebo stáže do štyroch mesiacov od straty zamestnania alebo ukončenia školy.

Verejné služby zamestnanosti majú prediskutovať posilnenú spoluprácu na summite o nezamestnanosti mladých ľudí v Berlíne 3. júla.

Navrhované rozhodnutie predložia Rade ministrov EÚ a Európskemu parlamentu na schválenie a malo by sa implementovať od roku 2014. Po jeho prijatí by každý členský štát vymenoval z vyšších riadiacich pracovníkov verejných služieb zamestnanosti jedného člena a jedného náhradníka, ktorí by zasadali v správnej rade siete verejných služieb zamestnanosti.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) gl