EÚ uzákonila zjednodušenie cezhraničného dedičského konania

Brusel 26. júla (TASR) – Nové pravidlá EÚ na zníženie právnych zmätkov v prípadoch, keď rodinný príslušník vlastniaci majetok v inom štáte EÚ zomrie, uverejnia v piatok (27.7.) v Úradnom vestníku EÚ. To znamená, že sa stávajú právnym predpisom EÚ.

Nová úprava cezhraničného dedenia, ktorú navrhla Európska komisia (EK) a ktorú minulý mesiac formálne schválili členské štáty únie, uľahčí občanom EÚ vyriešenie právnej stránky medzinárodného závetu alebo dedenia. Tieto pravidlá prinesú právnu istotu pre odhadovaných 450.000 európskych rodín, ktorí sa každoročne stávajú účastníkmi medzinárodného dedičského konania.

Keďže približne 12,3 milióna občanov EÚ sa zdržuje v inej krajine EÚ, tieto pravidlá budú zaujímavé pre omnoho viac ľudí. Členské štáty teraz majú tri roky na zosúladenie ich vnútroštátnych právnych predpisov tak, aby nové pravidlá EÚ začali platiť v praxi.

„Po tom, čo sme uľahčili život partnerom v cezhraničnom rozvodovom konaní, urobili sme to isté pre rodiny, ktoré sa stretávajú s právnymi medzerami po strate milovanej osoby,“ vyhlásila v tejto súvislosti eurokomisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingová.

Komisárka tiež upozornila, že osobitné pravidlá týkajúce sa dedenia v jednotlivých krajinách EÚ viedli zvyčajne k právnemu zmätku. Novým právnym predpisom sa zjednodušujú postupy a občania EÚ získavajú právnu istotu.

Nový právny predpis umožní vysporiadať medzinárodné dedenie podstatne jednoduchšie tým, že stanovuje jediné kritérium na určenie jurisdikcie aj rozhodného práva v cezhraničných prípadoch: je ním miesto obvyklého pobytu zosnulého. Občania, ktorí chcú rozdeliť svoj majetok dedičom už vopred, majú takisto plnú právnu istotu.

Uvedený právny predpis takisto ustanovuje európske dedičské osvedčenie, ktoré bez akýchkoľvek ďalších formalít umožní preukázať postavenie dediča alebo správcu dedičstva v celej EÚ. V porovnaní so súčasnou situáciou to bude významný krok vpred, pretože dovolať sa príslušných práv je v dnešných podmienkach niekedy veľmi náročné. Výsledkom budú rýchlejšie a lacnejšie postupy, ktoré ušetria ľuďom čas a peniaze vynakladané na právne poplatky.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) juh