EÚ: V implementácii smerníc vnútorného trhu sú stále pomerne veľké medzery

Brusel 23. septembra (TASR) – Vymoženosti a potenciál jednotného trhu Európskej únie sa nevyužívajú zďaleka na maximum a členské štáty by mali popracovať na tom, aby sa občania EÚ mohli viac a rýchlejšie čerpať z výhod, ktoré tento trh ponúka. Povedal to v súvislosti s uverejnením hodnotiacej tabuľky vnútorného trhu komisár Michel Barnier, ktorý má na starosti v Európskej komisii (EK) efektívne fungovanie vnútorného trhu.

Podľa tabuľky vnútorného trhu, ktorú vypracovala EK, členské štáty dosahujú uspokojivé výsledky v zavádzaní pravidiel vnútorného trhu do vnútroštátnych právnych predpisov, no pozitívny vývoj posledných rokov sa zastavil. V priemere 0,9 % smerníc týkajúcich sa vnútorného trhu, pre ktoré už uplynul termín na implementovanie, sa doteraz nezaviedlo do vnútroštátnych právnych predpisov, čo predstavuje nárast v porovnaní s 0,7 percentuálneho bodu v porovnaní s marcom 2010. Znamená to, že členské štáty dodržiavajú len veľmi tesne cieľ, ktorý hlavy štátov a predsedovia vlád stanovili v roku 2007 na 1,0 %.

"Ak chceme z vnútorného trhu vyťažiť maximum, je nevyhnutné, aby členské štáty načas a riadne implementovali európske pravidlá zamerané na dobré fungovanie vnútorného trhu. Z najnovšej hodnotiacej tabuľky vyplýva, že mnohým členským štátom sa to darí, niektoré krajiny však musia vyvinúť viac úsilia. Táto tabuľka je užitočným nástrojom na získanie presného a úplného prehľadu ako vyzerá skutočný stav v praxi tak, aby sme sa mohli spoločne s členskými štátmi venovať tým problémom, ktoré ešte treba vyriešiť," vyhlásil Barnier.

Celkom 18 členských štátov dodržiava stanovený 1-% cieľ, pričom v porovnaní s predchádzajúcim polrokom osem z nich zlepšilo svoj deficit v transponovaní právnych predpisov, konkrétne ide o Dánsko, Fínsko, Írsko, Maltu, Slovensko, Slovinsko a Veľkú Britániu. Tento stanovený limit prekročilo deväť členských štátov, a to: Rakúsko, Taliansko, Francúzsko, Cyprus, Česko, Luxembursko, Poľsko, Portugalsko a Grécko.

V súčasnosti treba na transponovanie v priemere ďalších sedem mesiacov po tom, čo pôvodne stanovená lehota na zavedenie smernice EÚ do vnútroštátnych právnych predpisov uplynula. Priemerne sa najviac zlepšili v tomto ukazovateli v porovnaní s predchádzajúcim prieskumom Slovensko, Španielsko, a Taliansko. Celkový počet konaní súvisiacich s porušením právnych predpisov v oblasti vnútorného trhu sa v porovnaní s predchádzajúcim polrokom znížil o 2,1 %. K najväčšiemu počtu porušení dochádza v oblastiach Dane a colná únia a Životné prostredie.

Slovensko má momentálne "na krku" 33 konaní za nedostatočnú schopnosť premietnutia európskeho práva, týkajúceho sa vnútorného trhu, do národnej legislatívy.

"Negatívnymi" rekordérmi v tomto ohľade sú Belgicko (111), Grécko (94) a Taliansko (92), naopak, najmenej súdnych hrozieb má Cyprus (13), Lotyšsko a Slovinsko (po 17).

(spravodajca TASR Silvester Balog) zll