V rokoch 2007-2009 využila SR 18,6 % zo zdrojov EÚ na investičné projekty

Brusel 31. marca (TASR) – Slovensko zatiaľ zaostáva za európskym priemerom v rýchlosti využívania zdrojov pridelených Európskou úniou (EÚ) na investičné projekty v oblasti zamestnanosti a rastu na obdobie rokov 2007 – 2013. V rokoch 2007 – 2009 dokázalo alokovať prostriedky vo výške 18,6 %, teda asi 2,139 miliardy eur z celkového objemu pridelených zdrojov 11,587 miliardy eur.

Európskym priemerom je 27 %, čo je v absolútnom vymedzení 93 miliárd eur. Horší podiel ako Slovensko z členských štátov zaznamenali len Grécko (11,9 %) a Rumunsko (14,1%), naopak, najrýchlejšími sú dosiaľ Belgičania (61,1 %) a Holanďania (55,8 %). Zo štátov Vyšehradskej štvorky (V4) vyčnieva len Maďarsko so 46,3-% využitím zdrojov, Poľsko má 19,5 % a Česká republika 21,6 %.

Pomer nepredstavuje číslo indikujúce, koľko peňazí už bolo členským štátom vyplatené, ale naznačuje hodnotu finančnej asistencie pre tie projekty, ktoré už príslušné orgány schválili v štátoch ako implementovateľné. Hraničným dátumom, dokedy mali brať členské štáty vo vypracovaných správach zmeny v stave využívania zdrojov, bol 30. september 2009.

Európska únia vyhradila na rôzne projekty cez svoje fondy – Európsky fond regionálneho rozvoja, Kohézny fond a Európsky sociálny fond – na obdobie rokov 2007 – 2013 spolu 347 miliárd eur, čo predstavuje približne 35 % z jej rozpočtu.

(spravodajca TASR Silvester Balog) gl